Ohjaus, arviointi ja palaute

Opiskelun ohjaus

Oppimista ohjaavat lähtötasokuvaus, tavoitteet sekä itsearviointi. Opiskelija tekee lähtötasokuvauksen ja tavoitteet ennen harjoittelun alkua ja harjoittelua ohjaava opettaja vahvistaa ne. Mikäli harjoittelun aikana ilmenee ongelmia, asioiden selvittelyssä voidaan käyttää aktiivisen tuen mallia. Mallina haastavien tilanteiden tunnistamisessa voidaan hyödyntää KYS:n toimintamalli.

Opiskelija on tietoinen siitä, että oppilaitoksella on oikeus potilasturvallisuuden, harjoittelun tavoitteiden ja ammatillisen osaamisen varmistamiseksi informoida harjoittelupaikkaa aiemmissa harjoitteluissa ilmenneistä opiskelijan käyttäytymiseen tai potilasturvallisuuden vaarantamiseen liittyvistä tilanteista.

Arviointi ja palaute

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty / hylätty -periaatteella. Harjoittelujakso arvioidaan opiskelijan itsearvioinnin, ohjaajan ja opettajan arvioinnin perusteella. Opettaja vastaa harjoittelun lopllisesta arvioinnista. Harjoitteluun voi liittyä tehtäviä, jotka arvioidaan harjoittelun osana.

Arvioinnissa käytettävät harjoittelun arviointikriteerit ja -lomake määräytyvät tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Mikäli harjoittelupaikalla ei ole omaa palautejärjestelmää, voi harjoittelusta antaa palautetta harjoittelupaikalle ja ohjaajalle oheisilla lomakkeilla.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube