Olet täällä

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan aina osaajia. Savonia kouluttaa alan ammattilaisia ja tarjoaa elinikäisen osaamisen palveluita sekä aluekehitystä tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Sosiaali- ja terveysalaa opiskelee noin 1 700 opiskelijaa Iisalmessa ja Kuopiossa. Asiantunteva henkilöstö, ajanmukainen oppimisympäristö ja monipuoliset harjoittelupaikat tarjoavat alan opiskelijoille aitoja ammattitaidon oppimistilanteita. Opiskelijat valmistuvat terveysalan ammatteihin useista eri koulutuksista, joita ovat bioanalytiikka, ensihoito, fysioterapia, hoitotyö (kätilö, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja) radiografia ja sädehoito, sosiaaliala, suun terveydenhuolto sekä sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (YAMK).

Savoniasta valmistuvien sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tutkintonimikkeitä ovat bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), suuhygienisti (AMK) sekä terveydenhoitaja (AMK). Ylemmästä amk-tutkinnosta valmistuvien nimikkeitä ovat bioanalyytikko (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), suuhygienisti (ylempi AMK) ja terveydenhoitaja (ylempi AMK).

Savonia tarjoaa alalle aikoville ja alalla työskenteleville elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. AMK- ja ylempien AMK-tutkintojen lisäksi tarjontaamme kuuluvat erikoistumisopinnot, erilaiset täydennyskoulutukset, muun muassa uutena korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiset täydennyskoulutukset, tilauskoulutukset sekä avoimen AMK:n opinnot.

Tutustu haussa oleviin tutkinto-ohjelmiimme ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelumahdollisuuksiin.
Tutustu myös erikoistumiskoulutuksiimme ja täydennyskoulutustarjontaamme.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube