Olet täällä

Musiikki ja tanssi

Savonian Musiikki ja tanssi -yksikkö kouluttaa opiskelijoita musiikkipedagogeiksi (AMK) painottaen joko klassista- tai rytmimusiikkia sekä tanssinopettajiksi (AMK). Musiikkipedagogin / tanssinopettajan ylempi tutkinto (taidepedagogi YAMK) puolestaan  antaa valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä. Haussa oleviin koulutuksiin voit tutustua Hakijalle-osiossa.

Tavoitteenamme on kouluttaa moniosaajia työelämän tarpeisiin. Samalla opiskelijoita kannustetaan luovuuden kehittämiseen ja oman taiteilijuuden etsimiseen. Kasvatamme opiskelijat sekä itsenäisiksi toimijoiksi että vastuulliseen yhteisöllisyyteen. Monipuolinen koulutustarjontamme mahdollistaa musiikin ja tanssin eri alojen ja tyylisuuntien välisen vuorovaikutuksen hyödyntämisen opinnoissa. Monialainen yhteistyö on näyttävimmillään yhteisissä produktioissa, joita on vuosittain useita.

Koulutuksen, jonka tutkintonimikkeinä on musiikkipedagogi (AMK) ja tanssinopettaja (AMK), profiili on vahvasti ammatillinen. Taidepedagogin (YAMK) antaa valmiuksia tutkivaan ja kehittävään työotteeseen työelämän muutosprosessien hallinnassa.

Kuopiossa toimivan runsaslukuisen ammattilaisjoukon ansiosta opiskelijat saavat jo opintojensa aikana hyvän tuntuman alansa työelämään. Kuopio on vireä kulttuurikaupunki, Itä-Suomen musiikkielämän keskus ja oikea tanssin kaupunki.

 

Savonian musiikki ja tanssi somessa

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube