Olet täällä

Projektisihteeri Kirsi Vartiainen

Kirsi on valmistunut matkailu- ja ravitsemisalan yksiköstä matkailun koulutusohjelmasta restonomiksi vuonna 2010.

Opiskelukokemukset

Opintoihin liittyvät asiat, jotka ovat eniten vaikuttaneet työllistymiseen:

- Tapahtumamatkailu / Kokous- ja kongressi -kurssi. Ennen kurssia harkitsin opiskelujen päättämistä, mutta kurssilla suoritettu 1 op työharjoittelu Maaseutumatkailuseminaarissa sai minut havaitsemaan, että ala onkin minulle sopiva. 1 op harjoittelun ansiosta sain ensimmäisen harjoittelupaikkani ammattikorkeakoulujen Tutkimus- & kehittämis -päiville ja T&K-päivien jälkeen sain työpaikan (ja 2. harjoittelupaikan) matkailuhankkeiden projektisihteerinä jo vuosi ennen valmistumistani.

Asiat ja opinnot, mitä olisi kannattanut suorittaa opiskeluaikana:

- Hanke-/ projektityöskentelyyn liittyvä kurssi sekä atk-taitoja syventävä kurssi olisivat olleet hyödyllisiä, mutta niitä ei ollut vielä opiskeluaikanani tarjolla.

Harjoittelupaikkani opiskelun aikana:

- Kurssiin sisältyvä 1 op työharjoittelu:
Maaseutumatkailuseminaari keväällä 2008

- 1. 15 op harjoittelu:
Ajalla 05/2008 - 02/2009 Ammattikorkeakoulujen Tutkimus- ja Kehityspäivät 2009, projektisihteerin/-päällikön tehtävät (seminaarin toteutus).

- 2. 15 op harjoittelu + työpaikka:
16.3.2009 alkaen Projektisihteeri Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa Tapahtumamatkailuosaamisen uudet rakenteet -hankkeessa ja Euroopan Maatalousrahaston rahoittamassa Outdoors Finland Pohjois-Savo -hankkeessa. Työtehtävinä hankkeiden hallinnolliset tehtävät (raportointi, seuranta, maksatukset) ja hankkeen käytännön toimien toteutuksiin osallistuminen. Työsuhde Savonia-ammattikorkeakoulussa jatkuu edelleen.

Opinnäytetyön vaikutus ammatilliseen kehitykseen ja työllistymiseen:

Työllistyminen ja työura

Työhistoria:

- Olen työskennellyt 16.3.2009 alkaen projektisihteerinä kahdessa EU-rahoitteisessa matkailuhankkeissa. Projektisihteerin työ on ensimmäinen matkailualan työni, ja se on mielestäni erinomainen ensimmäinen työpaikka. Hankkeiden ansiosta työtehtävien kirjo on laaja, pääsen tutustumaan ja luomaan kontakteja matkailuelinkeinon henkilöihin ja saan myös arvostettua hankkeiden hallinnointiosaamista. Lisäksi erityisesti matkailupalveluiden tuotteistus- ja kannattavuusosaaminen on kasvanut ja ymmärrän matkailualaa paremmin. Opin viikottain uusia asioita, joka ei välttämättä olisi muissa työpaikoissa mahdollista.

Työnhakumenetelmät:

- Työpaikkaa ehdotettiin minulle ensimmäisen pitkän työharjoitteluni jälkeen, joten sain työpaikan Savonia-amk:n opettajan avulla.

Urakehitykseen vaikuttaneet tekijät:

- Tein ahkerasti töitä 1 op työharjoittelussa, ja osaamiseni huomattiin. Sen jälkeen olen edennyt työharjoitteluihin ja nykyiseen työhöni minusta annettujen suositusten perusteella. Nykyinen työpaikkani ei ole ollut julkisesti haussa, joten ilman suhteita en olisi työpaikkaa saanut.

Vapaamuotoiset terveiset:

- Opiskelijoille: Ne kurssit, jotka tuntuvat opiskeluaikana hieman turhilta, ja ajattelet, ettet tarvitse niitä kuitenkaan tulevissa työpaikoissasi, ovat niitä joita tarvitset takuuvarmasti. Opiskele siis avoimin mielin ja hyödynnä Savonian opettajien osaamista oppiaksesi alaa monipuolisesti.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube