Olet täällä

Hotellin johtaja Merja Vehviläinen

Merja on suorittanut palvelualan liikkeenjohdon koulutusohjelman, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Hän valmistui vuonna 2010.

Opiskelukokemukset

Olin ollut koko opiskeluajan työelämässä tiiviisti. Opiskelu kuitenkin auttoi urakehityksessä, ja erityisesti ulkomaanvaihto Malesiassa restonomi opinnoissa oli usein työhaastatteluissa vahvasti esillä. Lisäksi opinnäytetyöni Nestori -projektissa on ollut hyödyksi. Usea työnantaja arvostaa sitä, että on työskennellyt oppilaitoksessa. Se viestii opiskelijan aktiivisuudesta.

Asiat ja opinnot, mitä olisi kannattanut suorittaa opiskeluaikana:
Olisin opiskellut vahvemmin venäjää sekä kokeillut reilusti jotain erilaista ja uutta. Nyt menin paikka paikoin sieltä, mistä aita oli matalin koska minulla oli työelämään niin kiire.

Harjoittelupaikat opiskelun aikana:
Sain harjoitteluista paljon vapautuksia, joten ainoaksi harjoittelupaikaksi jäi Malesiassa kokin ammattinimike sekä Nestori -projektissa projektityöntekijänä.

Opinnäytetyön vaikutus ammatilliseen kehitykseen ja työllistymiseen:
Restonomi opinnäytetyö ei vaikuttanut juurikaan työllistymiseen, mutta ylemmän restonomi tutkinnon opinnäytetyö auttoi etenemään urapolulla eteenpäin.

Nykyinen työ:
Nykyisin olen kahden Sokos Hotellin johtajana Osuuskauppa PeeÄssällä. Sokos Hotel Koljonvirta Iisalmessa sekä Sokos Hotel Vesileppis Leppävirralla. Aiemmin työskentelin ravintolapäällikkönä Sokos Hotel Puijonsarvessa, Fransmannissa. Ennen sitä olin S-ryhmän kaupallisessa kenttäkoulutuksessa ja toimin vuoropäällikkönä eri ravintoloissa.

Työnhakumenetelmät:
Minulle on kenttäkoulutuksen yhteydessä laadittu urapolku Osuuskauppa PeeÄssässä. Sisäisten rekrytointien kautta olen edennyt nykyiseen tehtävääni.

Urakehitykseen vaikuttaneet tekijät:
Oma aktiivisuus ja aito kiinnostus alaani. Olen ollut aina ahkera ja jo opiskeluaikana bilettämisen sijaan paiskin töitä. En ehkä ole ollut se stipendi oppilas joka ei häikäise numeroilla, vaan nimenomaan tekemällä. Painotan nykyisessä työssäni tekemällä oppimista ja käytännönläheisyyttä. Arvostan sitä kun rekrytoin ihmisiä. Työmotivaatiosta kertoo mielestäni paljon aukoton CV, jossa käy ilmi alalla kasvaminen ja monipuolisuus.

Vapaamuotoiset terveiset:
Tärkeää on jatkuva kouluttautuminen, ja siihen saa Savoniasta hyvät eväät. Ylempi ammattikorkeakoulu on hyvää jatkoa restonomi opinnoille. Verkostoituminen on tärkeää ja kannattaisikin jo opiskeluvaiheessa muistaa, että opiskelukavereista tulee mahdollisesti asiakkaitasi tai työntekijöitäsi, kollegoitasi.. Myös opettajiin kannattaa pitää yhteyttä, sillä heistä saa aina tukea vaikeissa tilanteissa. Olen myös opettanut jonkin verran Savonialla restonomi opiskelijoita ja se tuo omaan työelämään mukavaa piristystä ja ajateltavaa.

Ole ahkera ja tee töitä, sillä se palkitsee tekijänsä. Tämä ala ei sovi kahdeksasta neljään ihmisille. Minulle tämä ala on unelmaduuni jossa haluan nähdä monta eri puolta. Sitä varten olen käynyt opettajan pedagogiset jotta saan tulevaisuudessa olla kasvattamassa itselleni mahdollisimman intohimoisia seuraajia. Työ on aika ajoin haastavaa ja stressiä täytyy sietää sekä rakastaa! Tavataan Savoniassa!

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube