Olet täällä

Vastaanottovirkailija/myyntiassistentti Sanna Stockus

Sanna on valmistunut Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmasta restonomiksi vuonna 2009.

Opiskelukokemukset

Opintoihin liittyvät asiat, jotka ovat eniten vaikuttaneet työllistymiseen:
Sivuaineenani restonomiopinnoissa oli majoituspalvelut, joten sieltä saatu teoriapohja on lisännyt ammatillista tietämystä. Lisäksi kaikki matkailun aineopinnot ovat olleet hyödyksi. Lisäksi yleinen kiinnostus ja aktiivisuus omaa alaa kohtaan ovat auttaneet.

Asiat ja opinnot, mitä olisi kannattanut suorittaa opiskeluaikana:
Ensimmäisenä tulee mieleen venäjänkieli, se olisi ehdottomasti kannattanut valita omiin opintoihin.

Harjoittelupaikkani opiskelun aikana:
Suoritin molemmat harjoittelut silloisessa kesätyöpaikassani kuopiolaisessa kesähotellissa. Olin siis palkkatöissä ja sain sen hyväksiluettua harjoitteluksi. Työskentelin vastaanottovirkailijana sekä lisäksi kesähotellin varavastaavana. Tehtäviini kuului hotellin vastaanoton rutiinit; asiakkaiden sisään- ja uloskirjaus, kaikenlainen asiakaspalvelu, varausten tekeminen, sähköposti- ja puhelinliikenteen hoitaminen jne. Tarvittaessa autoin myös kerroshoitajia huoneiden siivouksessa. Varavastaavan tehtäviin kuului olla vastuussa hotellin käytännön toiminnasta esimiehen ollessa poissa.

Opinnäytetyön vaikutus ammatilliseen kehitykseen ja työllistymiseen:
Omaan työllistymiseeni opinnäytetyölläni ei ole ollut vaikutusta, mutta sen tekeminen opetti esim. pitkäjänteisyyttä ja tieteellisen tutkimuksen tekemistä, mutta itselleni opinnäytetyöllä ei työelämän kannalta ole ollut merkitystä.

Työllistyminen ja työura

Työhistoria:
Työskentelen nykyään Kyyhkylän Kartano Oy:n palveluksessa Mikkelissä, ja nimikkeeni on vastaanottovirkailija/myyntiassistentti. Työtehtäväni ovat todella monipuolisia. Hotellivirkailijan ja myyntisihteerin tehtävät yhdistyvät työssäni tehokkaasti.
Ennen kuin aloitin nykyisessä työssäni, olin yhden kesän Tallink Siljan Mikkelin call centerissä matkamyyjänä.
Heti valmistuttuani työskentelin n. vuoden kaupan alalla myyjänä Anttila-tavaratalossa.

Työnhakumenetelmät:
Näin työnhakuilmoituksen paikallisessa sanomalehdessä ja Mol.fi sivustolla, jota pääasiassa käytin työnhaussa.

Urakehitykseen vaikuttaneet tekijät:
Koulutus. Restonomin tutkinnon lisäksi minulla on hotellivirkailijan ja merkonomin tutkinnot taustalla. Amk-tutkinnon suorittaminen lisäsi kyllä tieto-taitoa huomattavasti. Lisäksi oma aktiivisuus ja ennakkoluulottomuus työtä kohtaan, ja aikaisempi työkokemus ovat auttaneet eteenpäin.

Vapaamuotoiset terveiset:
Tsemppiä opintoihin kaikki opiskelijat! :) Kannattaa hoitaa opiskelut huolella alusta loppuun. Myös ne itsestä vähemmän tärkeältä tuntuvat kurssit voivatkin osoittautua myöhemmin hyödyllisiksi työelämässä, joten mitään opintoja ei kannata väheksyä!

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube