Olet täällä

Valvontapäällikkö Ritva Vaittinen

Ritva Vaittinen, Agrologi (ylempi AMK)
Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma

Olen Ritva Vaittinen ja tulen Mikkelistä, Etelä-Savon ELY-keskuksesta, jossa toimin  valvontapäällikkönä  vastaten  maataloustukivalvonnoista. Neljä vuotta sitten joulun alla valmistuin LMY7 –kurssilta,  ollen Savonian ensimmäisiä luonnonvara-alan ylempiä ”amkkilaisia”. Jotta voisin tarkemmin tuoda esille tutkinnon vaikutuksista omaan työuraani, haluan tuoda esille taustaani opiskelujeni ja työni suhteen. Valkolakin jälkeen nuoren maalaistytön haaveet olivat tosi selkeät ja korkealla: Viikkiin opiskelemaan!

Kolme kertaa pääsykokeissa, ja siihen ne haaveet sitten kaatuivatkin.  Ehkä sattuman ja kohtalon kautta opiskeluni kulki pisimmän kaavan mukaan: Kävin Kymenlaakson maatalousoppilaitoksessa 2-vuotisen maatilateknisen koulun ja sen jälkeen suoritin agrologin tutkinnon Hyvinkään maatalousopistossa 1983 (lähes 30 vuotta sitten). Viimeisin ja ajankohtaisin tieto taskussa siirryin työelämään maataloushallinnon pariin ensin maatalousihteeriksi kunnan palvelukseen ja sieltä puolentoista vuoden jälkeen valtion leipiin Mikkelin maatalouspiirin maataloustoimistoon, joka on nyt useiden nimimuutosten jälkeen osa ELY-keskusta.

Työtehtäviini on kuulunut kaikkea mahdollista mitä maataloushallintoon on kunakin aikana kuulunut.  Vuonna 1995 maatalouspolitiikka muuttui täysin kun siirryttiin EU:hun ja sen myötä tehtävänikin muuttuivat tukivalvontatehtäviksi. Olin tarkastaja, joka mittasi peltoja ja luki korvamerkkejä.  Vaikka tiedot ja taidot karttuivat byrokratian viidakossa, silti tuntui, että olen jäänyt kehityksestä jälkeen varsinaisen maatalouden ja yrittäjyyden osalta. Lisäksi olin hyvin työlääntynyt ja väsynyt silloiseen työhöni, niinpä lähdin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun Kiteelle opiskelemaan työn ohessa amk-tutkintoa. Erityisen kiitollinen olen atk-taidoista, jotka karttuivat tämän opiskelun myötä.

Työtehtäväni silloisessa TE-keskuksessa muuttuivat vaativimmiksi ja sain vastuulleni koko maataloustukivalvonnan johtamisen esimiestehtävine. Työni oli aika vaikeaa, kiireistä ja henkisesti raskasta. Näin jälkeenpäin ajateltuna minulla oli ongelmia työssäjaksamisen kanssa, vaikka en sitä itse silloin tajunnut. Niinpä kaikeksi onneksi hakeuduin tänne Savoniaan opiskelemaan. Ja aivan vilpittömästi voin sanoa, että se puolitoista vuotta oli elämäni parasta aikaa.

Mitään suoranaista ylenemistä työurallani ei tapahtunut, koska olen edelleen samassa virassa kuin ennen opiskelua. Opiskelun myötä kuitenkin työssä tarvittavat tiedot ja taidot kasvoivat ja ennen kaikkea sain opiskelusta voimaa tehdä nykyistä työtäni. Se on minulle henkilökohtaisesti tärkeämpää, kuin yleneminen tehtävästä toiseen.

Opiskelussa parasta antia oli toisilta kurssilaisilta oppiminen. Erilaiset harjoitustyöt ryhmissä ja retket sekä kansainväliset innovaatiokurssit Romaniassa ja Oulussa toteuttivat mitä parhaiten periaatetta työelämälähtöistä opiskelusta, mikä onkin ylemmän amk-tutkinnon yksi perusajatus.
Itselleni hyödyllisimpiä kursseja nykyistä työtäni ajatellen olivat innovaatio ja johtaminen. Kyllähän sitä aikamoista innovatiivisuutta tarvitsee kun kahlaa EU-byrokratian viidakossa!  Olen työjohdollinen esimies tarkastajille vastaamalla siitä, että maataloustukivalvonnat tulevat ajallaan hyvin tehdyksi, ja tässä niitä hyviä johtamistaitoja vaaditaan.

Opinnäytetyö ylemmässä amk-tutkinnossa on keskeisessä asemassa, koska sen pitäisi palvella työelämää. Omalla kohdallani tämä onnistui hienosti, ja työstäni on ollut hyötyä monilla työpaikoilla.  Työni aiheena oli väkivalta- ja uhkatilanteet maataloustukivalvonnoissa ja tarkastajien työssä jaksaminen, ja sen perusteella on valvontatyötä tekevien tarkastajien turvallisuuteen ja työhyvinvointiin kiinnitetty huomiota useissa Ely-keskuksissa. Itselleni tämän opinnäytetyön tekeminen, joka oli toisinaan aika tuskallista varsinaisen työn ohessa tehden, antoi voimia kuinka ollakaan työssäjaksamiseen. Työnantajaltani sain kyllä täyden tuen työn tekemisessä. Ja toteutuihan ne nuoruuden haaveetkin, pääsin nimittäin Viikkiin: pitämään esitelmän maataloustieteen päivillä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube