Olet täällä

Myyntineuvottelija Henri Pärssinen

Henri on valmistunut liiketalouden Kuopion yksiköstä liiketalouden koulutusohjelmasta tradenomiksi vuonna 2008.

Opiskelukokemukset

Opintoihin liittyvät asiat, jotka ovat eniten vaikuttaneet työllistymiseen:

- Eniten omalle työuralleni on vaikuttanut yleinen koulumenestys sekä tärkeimpänä harjoittelupaikat (niin perus kuin syventävä). Opinnäytetyö ei valitettavasti ole ollut minulle hyödyllinen työllistymistä ajatellen.

Asiat ja opinnot, mitä olisi kannattanut suorittaa opiskeluaikana:

- Ehdottomasti minun työssäni tärkeimpänä olisi ollut käydä rahoituksen syventäviä kursseja sekä taloushallinnon kursseja, vaikka työskentelen markkinointitehtävissä.

Harjoittelupaikkani opiskelun aikana:

  • Perusharjoittelu: Anttila Oy (myyjä)
  • Syventävä harjoittelu: Eccu Finland Oy (tutkimusharjoittelija)

Opinnäytetyön vaikutus ammatilliseen kehitykseen ja työllistymiseen:

- Myyntitaidon osa-tekijöiden kartoittaminen: Case Kuopion Anttila Oy. Opinnäytetyöllä ei ollut valitettavasti minun työllistymisen kannalta suurta vaikutusta. Opinnäytetyöprosessi kuitenkin opetti minua kärsivällisemmäksi, joka oli minulle henkinen kasvunpaikka.

Työllistyminen ja työura

Työhistoria:

- Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy: myyntineuvottelija. Asiakaskuntamme on koko Suomen PK-yritykset ja palvelumme käsittää viennin käynnistämiseen liittyvät palvelut Euroopan alueella. Matkustan paljon työkseni sekä kolleegani ovat ulkomaalaisia, joten kieliopinnot ovat tulleet hyötykäyttöön. Aikaisemmat työtehtäväni ovat kaikki liittyneet jollain tasolla myyntiin, joten myynnin ja markkinoinnin tehtävät ovat olleet aina pääkuvassa.

Työnhakumenetelmät:

- Nykyisen työtehtävän löysin ystävän ehdotuksesta, jonka kautta otin yhteyttä yritykseen. Tämän takia näen tärkeänä, että valmistuvan opiskelijan tulee pitää korvat auki ja huolehtia jatkuvasta sekä aktiivisesta itsensä markkinoinnista.

Urakehitykseen vaikuttaneet tekijät:

- Eniten minua urakehitykseen on vaikuttanut aloitteellinen toiminta, aktiivinen halu kehittää itseäni sekä hyvä suhde työnantajan kanssa, kun keskustellaan työtehtävistä ja omista kiinnostuksen kohteista.

Vapaamuotoiset terveiset:

- Haluan kiittää Savonian (liiketalouden yksikön) opettajia aktiivisesta osallistumisesta opiskelijoiden kehittämiseen ja ennen kaikkea heidän aktiivisesta yhteydenpidosta markkina-alueensa yrityksiin, mikä helpottaa opiskelijoiden työllistymistä. Jatkakaa samaan malliin!

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube