Olet täällä

Liiketalouden ala

Liiketalouden ala tarjoaa opiskelijalle laajat menestymisen mahdollisuudet. Liiketalouden osaajia tarvitaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä. Valmistuvalta tradenomilta edellytetään valmiuksia jatkuvaan muutokseen. Työskentelyä ohjaavat tulostavoitteellisuus ja vastuullisuus. Liiketoiminnassa korostuvat tiedon hallinta ja yhteiskuntavastuu. Liiketalouden koulutuksesta valmistuttua tutkintonimikkeenäsi on Tradenomi (AMK) tai Tradenomi (ylempi AMK). Uusimpia koulutuksia liiketalouden alalla ovat Wellness-tradenomin AMK-koulutus sekä ylemmän AMK:n Digital Health. Haussa oleviin koulutuksiin voit tutustua Hakijalle-osiossa.

Savonian tradenomeiksi valmistuneet ovat työllistyneet hyvin, sillä työelämävalmiuksien parantamiseen kiinnitetään opiskeluaikana paljon huomiota. Opinnoissa korostuvat tiedot ja taidot, joita työelämässä tarvitaan. Savoniassa opetusta ohjaa OIS (Open Innovation Space). Käytännössä OIS tarkoittaa työelämälähtöisyyttä sekä teorian ja käytännön yhdistämistä.

Savonia tarjoaa myös yhden englanninkielisen liiketalouden koulutuksen, Degree programme in International Business. BBA-tutkinto sopii myös suomea äidinkielenään puhuville.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube