Olet täällä

Opetusalan turvallisuuspalkinto 2015 ammattikorkeakoulujen valtakunnalliselle turvallisuusverkostolle

Ammattikorkeakoulujen valtakunnalliselle turvallisuusverkostolle myönnettiin Opetusalan turvallisuuspalkinto 2015. Verkoston kautta on yhteistyössä pystytty kannustamaan ja vaikuttamaan suomalaisten ammattikorkeakoulujen turvallisuustyön ja -johtamisen kehittämiseen jakamalla muun muassa parhaita käytänteitä, edistämällä arjen turvallisuustyön tutkimus- ja kehittämistyötä sekä mahdollistamalla ainutlaatuinen asiantuntijaverkosto avuksi yhteisen, turvallisen ja viihtyisän korkeakouluympäristön aikaansaamiseksi kaikissa suomalaisissa ammattikorkeakouluissa.

Verkoston toimintaan ja sitä kautta yhteisen, turvallisen korkeakoulun kehittämiseen ovat sitoutuneet lähes kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut. Verkoston toiminta on tavoitteellista ja sen yhtenä tehtävänä on olla luomassa valtakunnallisestikin merkityksellisiä turvallisuustyön suosituksia kuin myös hyvää arjen turvallisuustyötä esitteleviä julkaisuja.

Ammattikorkeakouluissa on jo saavutettu isoja edistysaskeleita turvallisuustyön kentällä – korkeakouluyhteisömme ovat jo lähtökohdiltaan turvallisuusorientoituneita, joten tulevaisuuden näkymät verkoston kautta tapahtuvalle yhteiselle, turvallisuusjohtamisen entistäkin systemaattisemmalle kehittämistyölle ovat erityisen suotuisat.
Myös verkoston tuoma kollegiaalinen tuki turvallisuustyön osaajien kesken on koettu erityisen tärkeänä ja merkityksellisenä, ja näin ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto on varsin lyhyessä ajassa sekä verraten pienillä resursseilla vakiinnuttanut asemansa turvallisuustyön edistäjänä erityisesti jäsenammattikorkeakouluissaan.Verkoston puheenjohtajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuuspäällikkö Tiina Ranta.

Turvallisuuspalkinnon taustalla ovat Suomen Palopäällystöliitto, Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu ja SPEK-ryhmä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube