Olet täällä

OKM tukee vahvasti Savilahden kampusaluetta

Opetus- ja kulttuuriministeriön johto korosti Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa tiistaina käydyissä sopimusneuvotteluissa Kuopioon syntyvän Savilahden kampusalueen tärkeyttä. Tapaamisessa sovittiin vuosien 2017-2020 merkittävimmistä kehityshankkeista ministeriön ja Savonian välillä, joista Savilahden alue nousi tärkeimmäksi.

Savonian osakeyhtiön hallitus on jo aiemmin linjannut olevansa voimakkaasti mukana Savilahden kampuskokonaisuuden kehittämisessä. Kolmea koulutusastetta, 20 000 opiskelijaa ja yli 200 yritystä kokoava kampusalue on ainutlaatuinen Suomessa ja myös kansainvälisesti.

Savilahden kampusalue, tai Kuopio4 kuten ministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa aluetta nimitettiin, on myös maakunnan strateginen kärkihanke. Kuopio4:ssä yhdistyy kolme koulutusastetta: Savonia, Itä-Suomen yliopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto. Lisäksi sitä täydentävät yritykset.

Kampuksessa eri oppilaitosten osaaminen, tilat ja muut resurssit integroituvat osaksi avointa oppimisympäristöä, jossa oppiminen, tutkimus-kehitys- ja innovaatiotoiminta, uusien innovaatioiden luominen ja yritystoiminnan kehittäminen tapahtuvat jatkuvassa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. 

Savonian painoalat soveltava hyvinvointiteknologia, vesiturvallisuus, vastuullinen ruuantuotanto ja uudistuva kone- ja energiateollisuus ovat Pohjois-Savon ja laajemminkin Suomen tasolla hyvin profiloituneet.  Painoalojen tulee edelleen vahvistaa kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista.

Savonian hallituksen puheenjohtajan, kansanedustaja Sari Raassinan mukaan neuvottelutulos mahdollistaa Savonian pitkäjänteisen kehittämisen. Savonia on parantanut merkittävästi toimintaansa ja se näkyy hyvinä tuloksina. Lisäksi Savonia on rakentanut uskottavan strategian tuleville vuosille, toteaa Raassina.

Lisätietoja:

Mervi Vidgren
toimitusjohtaja, rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 5001
 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube