Olet täällä

Nuorten elämäntaitojen ohjaajakoulutusta pilotoidaan Savoniassa

Savonian opinto-ohjaajia ja opiskeluhyvinvoinnin toimijoita osallistuu Nyyti ry:n järjestämään korkeakouluopiskelijoiden elämäntaitokurssin ohjaajakoulutukseen. Koulutuksen lähipäivät järjestetään Savoniassa 2.10. ja 25.11.2014.

Elämäntaitokurssin ja siihen liittyvän ohjaajakoulutuksen on kehittänyt Nyyti ry (www.nyyti.fi) , jonka tehtävän on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa sekä tuottaa näitä tukevia palveluja sekä opiskelijoille että opiskelijayhteisöille. Mielen hyvinvoinnin edistämisellä ja nuorten päihteidenkäytön ehkäisyllä ja on paljon yhteistä. Molempia voidaan tehdä nuorten elämäntaitoja tukemalla.

Elämäntaitokurssin ohjaamiseksi on kehitetty ohjaajakoulutus, jota nyt pilotoidaan Savoniassa. Ohjaajat saavat pätevyyden ryhmämuotoisen, kokonaisvaltaisen ja voimavaralähtöisen elämäntaitokurssin (strukturoitu interventio) toteutukseen. Koulutuksen sisällöt soveltuvat myös opiskeijoiden yksilöohjaukseen.

Opiskelun alkaessa ja niiden aikana nuoren aikuisen elämässä tapahtuu samanaikaisesti useita muutoksia. Tällöin tarvitaan paljon psyykkisiä voimavaroja ja hyviä elämänhallinnan taitoja. Koulutus edistää Savonian opetussuunnitelmiin sisältyvän elinikäinen oppiminen -osaamisteeman tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on, että opintojen aloitusvaiheen ohjauksessa pystytään aiempaa paremmin ohjaamaan opiskelijoita elämänhallintaan, hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvissä asioissa.
 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube