Olet täällä

Liiketoimintaosaamista korkeasti koulutetuille -työvoimakoulutus

työvoimakoulutus

Koulutuksen kohderyhmänä ovat soveltuvan akateemisen tai amk-tasoisen tutkinnon suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat, jotka tarvitsevat liiketoimintaosaamisen vahvistamista työllistymisen edistämiseksi. Koulutus sopii mm. yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteellisen tai humanistisen yliopistotutkinnon sekä muun kuin liiketalouden amk-tutkinnon suorittaneille henkilöille, joiden opintoihin ei kuulunut tai kuului vain vähän liiketalouden opintoja.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista ja luoda uutta, työelämässä tarvittavaa monialaista osaamista. Koulutuksen aikana perehdytään työelämässä tarvittavaan liiketoimintaosaamiseen, kansainvälisen liiketoiminnan erityispiirteisiin sekä digitalisoituvaan toimintaympäristöön.

Koulutuksen rakenne:

  • Orientaatio opintoihin, 50 h
  • Yritystoiminta ja talousprosessi, 150 h
  • Palvelutuoteosaaminen, 100 h
  • Myyntityö ja asiakkuuksien hallinta, 100 h
  • Business English, 80 h
  • Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, 80 h
  • Harjoittelu, 280 h

HUOM! Koulutusajankohta on siirtynyt.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena Kuopiossa Savonian Microkadun kampuksen tiloissa 22.10.2018 – 18.4.2019. Koulutus sisältää 120 arkipäivää. Koulutuksen laajuus on 840 tuntia, josta lähiopetusta on 320 tuntia, etäopiskelua 240 tuntia sekä harjoittelua 280 tuntia. Koulutukseen sisältyy lomaa 4 arkipäivää ajalla 27.12.2018 - 2.1.2019.

Lisätietoa koulutuksesta löydät esitteestä:
Katso esite tästä >>

Haku koulutukseen päättyy 17.9.2018
Hae tästä >>

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube