Olet täällä

Kuopion kaupunki ja Savonia kehittämässä työntekijöiden työssäjaksamista

Savonia-ammattikorkeakoulu käynnistää yhdessä Kuopion kaupungin kanssa Kunnon Savotta – hankkeen, jossa kehitetään uutta toimintamallia työssäjaksamisen tukemiseen. Hankkeen tavoitteina on vähentää sairauspoissaoloja, lisätä työn mielekkyyttä ja löytää liikkumisen ilo myös vapaa-ajalla. Kuopion kaupunki kokee työntekijöidensä työssäjaksamisen tukemisen tärkeänä investointina tulevaisuuteen, joka lisää kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä saa aikaan kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä.

Työntekijät toiminnan suunnittelun ytimessä

Kunnon Savotan toimet kohdistuvat pilottivaiheessa Kuopion kaupungin kotihoidon henkilöstöön. Kotihoidon henkilökunnalla on merkittävä rooli koko Kuopion kaupungin työntekijöitä koskettavan toimintamallin kehittämisessä.

Kotihoidon henkilöstöllä on ainutlaatuinen tilaisuus olla luomassa uutta toimintakulttuuria kaupungin työntekijöiden työhyvinvoinnin suhteen. Hankkeen tavoitteet ovat kovat ja toimintamallia on tarkoitus hyödyntää jatkossa myös muilla aloilla, kertoo Kuopion kaupungin liikunnanohjaaja Pasi Räsänen.

Henkilöstö on kiinteästi mukana suunnittelemassa hankkeen toimenpiteitä, sekä luomassa mallia työssä jaksamisen tukemiseen.

- Kotihoidon työntekijät ovat itse parhaita asiantuntijoita omaan työhönsä liittyen. Emme saa aikaan vaikuttavia toimia tai luo pysyvyyttä ilman, että kohderyhmä on mukana suunnittelussa heti alkuvaiheessa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Hanna Nevala Savonialta.

Ihmiset toistensa tukena niin lähellä kuin etänäkin

Yksi merkittävimmistä toimista hankkeessa on kehittää työyhteisöjen tiimityötä sekä sosiaalista ympäristöä.

- Toisen kannustaminen, kehuminen ja kuunteleminen ovat erittäin tärkeitä jaksamisen kannalta. Yhdellä pienelläkin teolla tai sanalla voi tehdä toisen päivästä joko hyvän tai huonon. Tavoitteena on saada työtiimit innostumaan ja innostamaan toisiaan paremman arjen rakentamiseen.

Tähän työhön tarvitaan tueksi myös digitaalisia ratkaisuja, jotta työyhteisö tukee ja kannustaa toisiaan hyvinvointia ja terveyttä lisääviin valintoihin myös vapaa-ajalla.

- Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tulee olla myös vuorotyötä tekevien käden ulottuvilla ajasta ja paikasta riippumatta, kertoo Nevala.

Hankkeen projektiryhmässä työskentelee Savonian henkilökunnan lisäksi opiskelijat, Kuopion kaupungin työntekijät sekä paikalliset yritykset. Hankkeen alkuvaiheessa mukana palveluiden tuotossa on kaksi yksityistä yritystä.

Olemme luomassa täysin uusia yhteistyömuotoja kaupungin, oppilaitoksen ja yritysten kesken, joka vastaa kaupungin tarpeeseen kehittää henkilöstönsä työhyvinvointia, valaisee Räsänen.
Jatkossa tarkoituksena on kehittää yhteistyöverkostoa kattamaan useampi yritys sekä hyvinvointi- ja liikuntapalveluita tarjoavat järjestöt. Yhdessä saamme enemmän hyvää aikaan, Nevala ideoi.

Kunnon Savotta -hanke kuuluu Kunnossa kaiken ikää -kehittämishankkeisiin ja on LIKES:n rahoittama. Kunnon Savotta -hanke starttaa suunnittelutyön merkeissä tänä kesänä ja konkreettiset toimet viimeistään syksyn 2017 aikana.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hanna Nevala, 044 785 6588, hanna-mari.nevala@savonia.fi
Pasi Räsänen, Kuopion kaupunki, 044 718 2510, pasi.rasanen@kuopio.fi

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube