Olet täällä

Koodaripulaan helpotusta Savonia Code Academysta

Ohjelmisto-osaamista tarvitaan nykyään kaikilla aloilla ja koodareista on tällä hetkellä valtava pula. Savonia-ammattikorkeakoulun Code Academy -koulutus on Pohjois-Savon yritysten ja Savonian yhteistyössä suunnittelema. Sen sisältö keskittyy niihin tekniikoihin, joiden osaamiselle on tällä hetkellä eniten tarvetta työelämässä.

Koulutukseen voivat hakea kaikki IT-alasta kiinnostuneet aiemmasta pohjakoulutuksesta riippumatta. Menestyäkseen opinnoissa riittää innostus alaa kohtaan sekä halu ja kyky opiskella myös omatoimisesti. Tietotekninen harrastuneisuus edesauttaa opinnoissa.

Koulutuksen suorittaneilla on perusvalmiudet toimia ohjelmointitehtävissä nykyaikaisia ohjelmointikieliä käyttäen. He tuntevat nykyaikaisen sovelluskehityksen rakenteet ja toimintatavat ja voivat työskennellä osana sovelluskehitystiimiä.

Frontend, backend, db sekä versionhallinta, devops ja agile-menetelmät ovat heille tuttuja käsitteitä ja koulutuksen läpäissyt osaa käyttää ja hyödyntää niitä työssään yritysmaailmassa vaadittavalla tavalla.

Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtaniemi visioi tulevaisuutta. Ohjelmisto-osaamista tarvitaan nykyään useilla eri toimialoilla eikä osaajia valmistu Pohjois-Savossa riittävästi vastaamaan näihin tarpeisiin. Siksi on hienoa, että nyt lähtee pilottina liikkeelle koulutus, jolla saadaan melko nopeasti uusia osaajia. Samalla saadaan kokemuksia yritysten ja oppilaitoksen yhteistyöstä, jolla helpotetaan osaajapulaa.

– Toivottavasti pilotti poikii tulevaisuudessa entistä laajemmin alan koulutusta Kuopion alueelle. Vahva alan koulutus loisi osaltaan näkymää yritysten kasvulle ja jopa mahdollisuuksia uusien yritysten sijoittumiseen alueelle.

Ropo Capitalin teknologiajohtaja Ilkka Sammelvuo näkee, että Code Academy on mahtava osoitus oppilaitosten ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Tarkoitus on saada Pohjois-Savoon ohjelmisto-osaajia, joita esimerkiksi me voimme rekrytoida suoraan omaan teknologiatiimiimme. Oma ohjelmistokehitys on Ropon kilpailuvaltti ja se korostuu nyt entisestään, kun alamme tavoitella markkinaosuutta myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelukehitys ohjelmiston osalta tehdään Kuopiossa

– Työllistämme yli 190 osaajaa, joista noin puolet työskentelee ohjelmistokehityksessä. Olemme merkittävä teknologiatyönantaja ja rekrytointitarpeemme tulee jatkossa vain kasvamaan.

Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula kertoo, että yritys työllistää noin tuhat IT-alan ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Juuremme ovat Savossa, missä myöskin konesalimme yläpitotoimintoineen sijaitsee. Modernissa tietojärjestelmäkehityksessä kehitys (dev) ja operointi (ops) yhdistyvät ketterästi tukemaan asiakkaan olemassa olevan tietojärjestelmän jatkuvaa muutosta, vastaamaan liiketoimintojen tarpeisiin.

– Tarvitsemme jatkuvasti osaajia niin data-alustoihin informaationhallintoineen, ylläpitoon ja operointiin, kuin kehitykseen ja sovelluksiin. Viime vuonna palkkasimme yli 150 osaajaa ja koulutimme kymmeniä, tänä vuonna koetamme tukea myös kotiseutsiumme koulutusta vastaaviin tarpeisiin.

Koulutus on maksuton ja sen laajuus on 60 opintopistettä. Haku koulutukseen on 2. - 17.5.2019.

Aiheesta lisää:

Lisätietoja:
Jussi Koistinen
lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
puh. 044 785 5512
 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube