Olet täällä

Käyttäjälähtöisen apuvälinepalvelun asiantuntija -täydennyskoulutus

Apuvälinepalveluiden määrä ja itse apuvälineiden käyttö ovat lisääntyneet Suomessa, joten ammattikorkeakoulut ovat lähteneet vastaamaan tästä syntyneeseen koulutustarpeeseen. Apuvälinealalla täydennyskoulutuksena toteutettava kokonaisuus on ensimmäinen laatuaan.

Kyseisen korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen tavoitteena on apuvälinepalveluiden parissa työskentelevien henkilöiden osaamisen syventäminen ja päivittäminen sekä työelämän nykykäytäntöjen tehostaminen apuvälinealalla. Koulutuksella pyritään kehittämään valtakunnallisesti käyttäjälähtöisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita apuvälinepalveluita.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kesken. Savoniassa koulutus toteutetaan omalla ryhmällä. Opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä ja se myös toteutetaan suurelta osin yhteistyössä videoneuvotteluyhteyksiä hyödyntäen.

Savoniassa opiskelijapaikkoja on 12, hakijoita näihin paikkoihin oli yhteensä 24.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube