KV-tuutorointi

Tarjoamme Savoniaan tuleville kansainvälisille opiskelijoille tuutorointi-palvelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saman alan opiskelijat neuvovat ja avustavat uusia kansainvälisiä opiskelijoita monissa käytännön asioissa. Tuutorit toimivat useimmiten linkkinä suomalaiseen kulttuuriin ja paikalliseen ympäristöön. Tuutorointi perustuu vapaaehtoisuuteen ja siitä saa korvaukseksi 1 – 3 opintopistettä vapaavalintaisiin opintoihin. Jos olet kiinnostunut toimimaan kv-tuutorina tulevaisuudessa, ota yhteyttä oman alasi kv-koordinaattoriin.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube