Apurahat

Kaikki vaihto-ohjelmien puitteissa lähtevät opiskelijat saavat apurahan. Näiden lisäksi opiskelija voi saada hakemuksesta tukea Savonia-ammattikorkeakoululta, mikäli hän ei lähde vaihtoon amk:n vaihto-ohjelmien kautta. Edellytyksenä on, että oma koulutusyksikkö hyväksyy harjoittelun tai opinnot osaksi tutkintoa. Kaikki opintotukeen oikeutetut opiskelijat, jotka lähtevät vaihtoon, voivat saada myös Kelan opinto- ja asumistukea vaihtojakson aikana.

Apurahoja voi hakea myös lukuisilta eri yrityksiltä, yhteisöiltä ja säätiöiltä. Hakeminen tapahtuu useimmiten avoimella hakemuksella tiettynä hakuaikana. Hakemuksen tekoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska hakemuksia tulee lukuisia ja avustuksia myönnetään vain pienelle osalle hakijoista. Apurahoista saa tietoa lehti-ilmoituksista, internetistä, sekä ottamalla itse yhteyttä eri organisaatioihin.

Llisätietoja: mobility@savonia.fi
 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr