Olet täällä

Kansainvälisen myynnin osaajaksi teknologia-alalle

Syksyllä aloittava koulutus vastaa teknologia-alan yritysten osaajatarpeisiin ja edistää osallistujien uusien urasuunnitelmien toteutumista. Koulutuksen suorittaneella on valmiudet toimia teknologia-alan yrityksissä myyntitehtävissä ja -projekteissa.

Koulutuksen suorittanut tuntee kansainvälisen liiketoiminnan erityispiirteitä ja kulttuureja, osaa toimia vuorovaikutteisesti ja käyttää englannin kieltä erilaisissa asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä.

Pohjois-Savossa ja Varkauden seudulla on jatkuvasti pulaa teknologia-alan työntekijöistä. Myös kansainvälisen liiketoiminnan myyntitehtäviin tarvitaan lisää osaajia. Kone- ja energiateknologiateollisuus on kasvanut taloudelliselta merkitykseltään suurimmaksi teollisuuden alaksi Pohjois-Savossa.

Koneteollisuuden kärkiyritykset ovat nähneet hyviä menestys- ja kasvumahdollisuuksia, mikäli yritysten perusresurssit (osaava työvoima, infrastruktuuri ja yhteydet) pidetään kunnossa ja yritykset itse parantavat jatkuvasti tuottavuuttaan ja innovointia.

Koulutus on suunnattu tekniikan alan, liiketalouden tai muun soveltuvan alan tutkinnon suorittaneille. Hakijan tulee omata englannin kielen perustaidot. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat kehittää kansainvälisen myynnin verkostoitumisen ja vuorovaikutustaitojen osaamistaan sekä työllistyä tai edetä uutta osaamista vastaaviin tehtäviin.

Kontaktiopetusta on maanantaisin ja tiistaisin joko lähiopetuksena Savonian Varkauden kampuksella tai videoneuvotteluyhteydellä. Lähiopetus koostuu aktivoivista opetusjaksoista, soveltavista käytännöllisistä harjoituksista ja simuloinneista, toiminnallisista projekteista yritysympäristössä, asiantuntijavierailuista sekä vuorovaikutteisesta ryhmä- ja pienryhmätyöskentelystä.

Soveltuva osa luennoista voidaan välittää videoneuvotteluyhteydellä. Etäopiskelu sisältää muun muassa monipuolisia itsenäisen opiskelun tehtäviä ja verkkokeskusteluja.

Koulutus on maksuton ja sen laajuus on 40 opintopistettä. Haku koulutukseen on: 20.5. – 31.8.2019. Koulutus alkaa syyskuun lopussa ja päättyy toukokuussa 2020. Koulutuksen yhteistyökumppanina toimii Varkauden Navitas Yrityspalvelut.

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Ari Pitkänen
lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
puh. 044 785 6985

Sirpa Hietala
koulutussuunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
puh. 044 785 6967

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube