Olet täällä

Kansainvälinen konferenssi tuo huippuluennoitsijat Savoniaan

Euroopan teemavuosi 2013: Kansainvälinen konferenssi tuo huippuluennoitsijat ja yli 200 osallistujaa Euroopasta Savoniaan 17.−19.4.2013

Kuopioon on onnistuttu saamaan huippuluennoitsijoita Euroopasta ja Suomesta. Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion terveysalan yksikön järjestämän konferenssin yhtenä pääluennoitsijana on tohtori Mary Welford Englannista. Hän johtaa Britanniassa hyvinvointipalvelujen ihmisläheisyyden puolesta toimivaa säätiötä (Compassionate Care Foundation). Kuopiossa hän tarkastelee myötätunnon ja turvallisuuden merkitystä asiakastyössä.

Lentokapteeni Arto Helovuo on puolestaan lentoturvallisuuden suomalainen huippuasiantuntija. Hän luennoi siitä, miten terveydenhuollossa voidaan lisätä potilasturvallisuutta simulaatio-oppimisen menetelmiä käyttämällä. Arto Helovuo on kehittänyt ilmailussa ja lentäjien koulutuksessa käytettyjä menetelmiä potilasturvallisuuden edistämiseksi terveydenhuollossa. Simulaatio-opetusta kehitetään voimakkaasti erityisesti terveysalalla kaikkialla Euroopassa ja niin myös Suomessa.

Muut luennoitsijat ja työpajojen ohjaajat

Kansainvälisen koulutuspolitiikan erityisasiantuntija Frederik De Decker Belgiasta käsittelee päivien aikana korkeakoulutuksen eurooppalaista vertaisarviointia. Sosiaalipsykologi Petri Karoskoski Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta sekä Mielen Avaimet projektin koordinaattori Päivi Rissanen Helsingistä tuovat esiin näkökulmia asiakkaan äänen kuulemisen ja osallistamisen tärkeydestä hyvinvointipalvelujen keskiössä. Yliopettajat Pirkko Kouri ja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulusta esittelevät konferenssissa hyvinvointiteknologian sovellutuksia. Simulaatiopedagogiikan erityisasiantuntija Ari Kivari Pelastusopistosta tuo simulaatiopedagogiikan käytännön opetuksen tasolle omassa työpajassaan.

Myös opiskelijat läsnä

Konferenssiin saapuu yli 200 terveys- ja sosiaalialan koulutuksen asiantuntijaa ja opiskelijaa eri puolilta Eurooppaa. Konferenssi käsittelee kansalaisuuden opettamisen ja oppimisen tärkeyttä asiakastyössä. Viikon aikana keskustellaan potilaan osallisuuden merkityksestä oman elämänsä asiantuntijana, myötätunnon tärkeydestä asiakastyössä sekä hyvinvointipalvelujen turvallisuudesta. Konferenssissa on opiskelijoille oma viikon mittainen ohjelmansa, jossa he pääsevät tutustumaan laajasti Kuopion sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmään ja vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan.  Opiskelijaohjelma on 16.4.-19.4.2013

EU:n vuoden 2013 teema

Savonia-ammattikorkeakoulu on COHEHREn jäsen (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation). COHEHRE on organisaatio, jonka tehtävä on tukea eurooppalaisia sosiaali- ja terveysalan korkeakouluja verkostoitumaan ja toimimaan yhdessä. Tämä, Savonia-ammattikorkeakoulun järjestämä vuosikonferenssi on yksi COHEHREn toimintamuoto, joka tällä kertaa onnistuttiin saamaan Kuopioon. Konferenssi pureutuu Euroopan Unionin vuoden 2013 teemaan: kansalaisten osallistumiseen. Teemavuonna EU:n kansalaisia kannustetaan tutustumaan EU-kansalaisuuden mukaan tuomiin oikeuksiin, ja käyttämään niitä.

Lisätietoja ja haastattelujen sopiminen

Koulutussihteeri Suvi Holopainen, puh. 044 785 6420, suvi.holopainen@savonia.fi ja Yliopettaja Liisa Koskinen, 044 7856463, liisa.koskinen@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube