Olet täällä

Jatkuvan oppimisen pelikentällä tarvitaan yhteistyötä

ihmisjoukko istumassa seminaarissa.

Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampussydän sykki eilen 11.2. jatkuvan oppimisen tahtiin. Jatkuvaa oppimista lähestyttiin aamupäivän alustuksissa yrittäjän, ministeriön ja korkeakoulujen näkökulmasta.

Elcoline Groupin hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen on hyvä esimerkki jatkuvasta oppijasta. Hän on yhdistänyt työtä ja opiskelua jo liki kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän toivoi korkeakouluilta työelämässä ja yrittäjyydessä kertyvän osaamisen parempaa tunnustamista ja opetuksen räätälöintiä työelämän tarpeita vastaavaksi.  

Opetusneuvos Sanna Hirsivaara opetus- ja kulttuuriministeriöstä piti tärkeänä koulutuksen saatavuutta kaikkialla Suomessa ja kaiken tyyppisille työntekijäryhmille. Siinä jatkuva oppiminen on keskeisessä asemassa.

Korkeakoulut etsivät ratkaisuja vastata nopeastikin työelämän osaamistarpeisiin. Nykyinen rahoitusmalli näyttää kuitenkin johtavan umpikujaan: mitä enemmän jatkuvan oppimisen koulutusta tarjoaa, sitä kannattamattomampaa se korkeakoululle on.

Seminaariin osallistui yhteensä noin 150 henkilöä. Iltapäivällä ideoitiin jatkuvan oppimisen ratkaisuja ja keinoja yhteistyön toteuttamiseksi ympäristö-, sote- ja ICT-työpajoissa. Niissä syntyi kiinnostavia ja luoviakin ideoita. Savonian, Itä-Suomen yliopiston ja Karelian yhteistyöryhmä valitsee parhaat ideat jatkokehittelyyn. Yhteistyöllä on tässäkin mahdollista saavuttaa parhaat tulokset.

Aamupäivän alustusten esitykset

Seminaarin avaus - Rehtori Mervi Vidgren ja koulutusvastuujohtaja Salla Seppänen

Valtakunnallinen näkymä jatkuvaan oppimiseen - Opetusneuvos Sanna Hirsivaara

Yritysnäkökulma jatkuvaan oppimiseen – Hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen, Elcoline Group

Korkeakoulujen näkökulma - Mervi Lätti, Karelia; Esa Viklund, Savonia; Sari Rissanen, UEF

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube