Olet täällä

Itä-Suomen korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään

Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta vuosille 2017–2020. Kumppanuussopimuksella Itä-Suomen korkeakoulut syventävät jo vakiintunutta yhteistyötään.

Uusia avauksia on tulossa ICT-koulutuksessa, kun korkeakoulujen kolmesta erillisestä opintokokonaisuudesta muodostetaan yhtenäinen Itä-Suomen ICT-koulutuspolku. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija voi suorittaa yliopisto-opintoja ammattikorkeakoulututkinnon yhteydessä. Tavoitteena on, että jatkossa opiskelijat voivat joustavasti koota opintonsa kaikkien kolmen korkeakoulun opintotarjonnasta.

Itä-Suomi on merkittävä metsäalan ja uusien biotaloustuotteiden koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä. Tavoitteena on luoda Itä-Suomeen korkeatasoinen ja kansainvälisesti vetovoimainen biotalouden koulutuskokonaisuus. Suunnitelmissa on aloittaa myös korkeakoulututkinnon jälkeinen metsäbiotalouden erikoistumiskoulutus. Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa yhteistyö suuntautuu Itä-Suomen alueellisen kehityksen avainaloille.

Korkeakoulut vastaavat yhdessä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen haasteisiin. Yhteistyössä profiloidutaan ikääntymiseen, ikäosaamiseen sekä eri ammattiryhmien osaamisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Korkeakoulut edistävät opiskelijayrittäjyyttä luomalla monialaisen yrittäjyysyhteisön. Samalla korkeakoulut lisäävät yrittäjyyden tukemista ja edistämistä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Sujuvan opiskelun edistämiseksi ja opintoaikojen lyhentämiseksi Itä-Suomen korkeakoulut kehittävät ympärivuotista opintotarjontaa. Terveys- ja hyvinvointialan yhteisiä kesäopintoja pilotoidaan kesällä 2017.

Korkeakoulupalvelujen osalta tavoitteena ovat yhteiset kansainvälisen liikkuvuuden tukipalvelut ja kielipalvelut. Maahanmuuttajatyössä ja henkilöstön täydennyskoulutuksessa korkeakoulut lisäävät yhteistyötään.

Lisätietoja:

Itä-Suomen yliopisto
Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, 0294 458 018

Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimitusjohtaja, rehtori Petri Raivo, 050 310 9749

Savonia-ammattikorkeakoulu
Toimitusjohtaja, rehtori Mervi Vidgrén, 044 785 5001

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube