Olet täällä

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala on vuoden 2018 Taidekasvatusteko

Suomen musiikkioppilaitosten liiton myöntämä Vuoden Taidekasvatusteko -kunniamaininta tuo esiin toimintaa, joka edistää tasa-arvoa taiteen perusopetuksessa. Taidekasvatusteon vuonna 2018 valitsi kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo.
 
Vahasalon mukaan Hyvinvointivoimalan valinta perustuu sen laajuuteen ja innovatiiviseen ja rohkeasti sektorirajat ylittävään toimintaan.
 
- VOIMALA on löytänyt uuden luovan tavan edistää kulttuuria eri toimialoilla.
 
Vahasalo on myös tyytyväinen siihen, että on kyetty vaikuttamaan myönteisten asenteiden syntymiseen kulttuuria kohtaan, integroimalla kulttuuria uusille toimialoille.
 
- Uutta syntyy rajapinnoilla, vaaditaan uudenlaisia, sektorirajat ylittäviä tapoja lisätä hyvinvointia ja osallisuutta.
 
VOIMALA-yhteistyöverkoston toiminta on yhdistänyt Itä-Suomen alueella kuntia, oppilaitoksia ja muita toimijoita monialaiseen toimintaan, joka on kehittänyt sosiaali- ja terveyspalveluita kulttuurin avulla. Toimintaa organisoi Kuopion konservatorio ja Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana vahvana kumppanina.
 
VOIMALA on vienyt musiikkia, tanssia ja visuaalisia taiteita mm. neuvoloiden, päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja palvelukeskusten arkeen ja se on huomioinut toiminnassaan myös ikäihmiset ja syrjäytymisuhan alla olevat. Verkoston kehitysjohtaja Eeva Mäkisen mukaan ”osallistuminen kulttuuriin on kaikkien oikeus”. 

Itä-Suomen Hyvinvointivoimalassa on Savonian lisäksi kahdeksan kumppania: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Kuopion yksikkö, Tohtori Matthias Ingmanin säätiö, Ingmanin Kulttuurialan ammattiopisto ja Kuopion Invalidit ry:n, Kansalaistoiminnan keskus Tukipilari. Yhteistyötä hallinnoi ja koordinoi Kuopion konservatorio.
 
Lisätietoja:
Taidekasvatustalkoot
Hyvinvointivoimalan sivut

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube