Olet täällä

Ensimmäiset International Talent –osaamismerkit myönnetty

Olga Abramova

Savonia on myöntänyt ensimmäiset International Talent –osaamismerkit opiskelijoilleen. Merkin saajat ovat Olga Abramova (liiketalouden ala), Tomi Tervo (tekniikan ala) ja Iiris Rissanen (musiikin ala).
 
International Talent –osaamismerkki myönnetään hakemuksesta opiskelijalle, joka on kerryttänyt erityistä kansainvälistä osaamista opintojensa aikana esim. kehittämällä kielitaitoaan tai osallistumalla esimerkiksi opiskelijavaihtoon / harjoitteluun ulkomailla, kv-tuutorointiin tai kansainvälisiin projekteihin kotimaassa.
 
Yksi ensimmäisistä merkin saajista on kansainvälisen liiketalouden opiskelija Olga Abramova (kuvassa). Jo opiskellessaan kotimaassaan Venäjällä Olga asetti tavoitteekseen oppia uusia kieliä ja kulttuureja. Aloitettuaan opinnot Savoniassa hän havaitsi, että voi tehdä haaveistaan totta Savoniassa.

Ensin Olga osallistui Erasmus-vaihtoon, sitten kv-harjoitteluun ja lopuksi päätyi tekemään gradunsa ulkomailla. Olga arvioi, että ilman näitä ulkomaan kokemuksia hän olisi erilainen ihminen. Matkalla oli haasteitakin, mutta ne tekivät hänet vain vahvemmaksi.
 
Olga kokee, että Savonia tarjoaa paljon mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Ollessaan harjoittelussa ulkomailla hän koki olevansa kuin kala vedessä totuttuaan Savonian kansainväliseen ympäristöön. Ensimmäisinä opiskeluvuosinaan hän opiskeli eri kulttuureja, mutta vasta ulkomailla teoriatieto muuttui käytännön taidoiksi.
 
Valmistuttuaan Olga tähtää töihin kansainväliseen organisaatioon. International Talent -osaamismerkki kertoo hänen mielestään potentiaalisille työnantajille, ettei hän vain koe olevansa kansainvälinen toimija, vaan hänen osaamisensa on myös tunnustettua.
 
Osaamismerkit ovat verifioituja sähköisiä merkkejä. Merkki koostuu kuvatiedostosta, johon myöntämisperusteet on sisällytetty metatietona. Merkin voi liittää esim. sähköisiin työhakemuksiin ja sosiaalisen median sovelluksiin.
 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube