Olet täällä

Avoin tietojärjestelmä kiihdyttämään uusien ympäristömonitoroinnin palvelujen syntymistä

Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan yksikkö julkaisi elokuun lopussa avoimeen lähdekoodiin perustuvan SaMi - tietojärjestelmän kaikkien käytettäväksi. Järjestelmän avoimuudella ja ilmaisella saatavuudella kiihdytetään esimerkiksi uusien ympäristömonitorointipalvelujen syntymistä ja niiden ulottumista myös pienille toimijoille.

SaMi –tietojärjestelmä sisältää rajapinnat ympäristöstä tai prosessista jatkuvasti mitattavan tiedon vastaanottamiseen, toiminnot tiedon tallentamiseen, internet-pohjaisen käyttöliittymän tiedon jakamiseen ja lisäksi joustavat rajapinnat lähes reaaliaikaisten monitorointipalvelujen rakentamiseen.

SaMi –järjestelmää on jo  käytetty uusien palvelujen rakentamiseen esimerkiksi Kuopion Veden ja Niiralan Kulma Oy:n tarpeisiin.  Nämä palvelut liittyvät yhdyskunnan vedenjakeluverkoston ja kiinteistöjen vesijärjestelmän jatkuvan seurannan kehittämiseen.

Uusien palveluiden avulla tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä ja parantunutta vesiturvallisuutta. Lisäksi suomalainen ohjelmistoyritys Keypro Oy hyödyntää järjestelmää osana yrityksen kokonaisvaltaista vesijohto- ja viemäriverkon hallintaan soveltuvaa verkkotietojärjestelmää.

Savonian ympäristötekniikan yksikkö on keskittynyt viime vuosina vesihuoltoverkoston hallintaan soveltuvien monitorointijärjestelmien kehittämiseen. SaMi –järjestelmän kehittäminen on toteutettu useiden tuotekehityshankkeiden, opiskelijaprojektien ja tietohallinnon koordinoimien kehitysprojektien tuloksena. Avoimeen lähdekoodin perustuva järjestelmä on julkaistu MIT –lisenssin alaisena GitHub –verkkopalvelussa.

https://github.com/SavoniaUAS/SaMi

SaMi –järjestelmää ja sen päälle rakennettuja monitorointipalveluja esiteltiin kesäkuussa 2016 myös kansainvälisille tahoille EU –rahoitteisen Water-M –hankkeen seminaarissa Kuopiossa. Saadun palautteen perusteella, palveluille löytyy sovelluskohteita myös ulkomaista vesihuoltolaitoksista ja vedenjakeluverkostoista.

Järjestelmä soveltuu myös muiden kuin vesihuoltoalan tarpeisiin. Sitä on mahdollisuus käyttää yleisesti sovelluksissa, joissa lähtökohtana on jatkuvasti mitattava tieto ja sen hyödyntäminen kohteen seurannassa.

Lisätietoja

Teemu Räsänen
Lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6219

Mikko Pääkkönen
Ohjelmistosuunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6228

Eero Antikainen
Koulutusvastuupäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6325

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube