Olet täällä

Ammattikorkeakoulut mukaan varainkeruuseen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti kesäkuussa 2017 puoltaa ammattikorkeakoulujen pääomittamista vastinrahamallilla. Vuodelle 2018 toimintaan on  valtakunnallisesti varattu 24 miljoonaa euroa. Vastinrahamallia kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa ammattikorkeakouluille, ja se on vaatinut muutoksen rahankeräyslakiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö uskoo yksityisten varojen keräämisen lähentävän korkeakoulutusta ja työelämää ja parantavan toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén pitää yliopistojen kanssa samaan malliin siirtymistä järkevänä.

- Savonian osakeyhtiön hallitus käsitteli asiaa toukokuussa, ja sen pohjalta olemme valmistelleet asiaa. Tavoitteenamme on saada Savonian painoalat yhä kiinteämpään yhteistyöhön alueen yritysten kanssa, ja lahjoitukset olisivat nimenomaan panostuksia yrityksen toimintaa lähellä olevan painoalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, toteaa Vidgrén. Toinen merkittävä tapa lahjoittaa varoja Vidgrénin mukaan on osallistua Savilahteen rakentuvan kampuksen tilojen toteutukseen.

Sisäministeriö valmisteli rahankeräyslain muutoksen, joka tuli voimaan keväällä 2017. Siinä ammattikorkeakouluille tuli mahdolliseksi varojen keruu yleishyödylliseen toimintaan. Valtion 24 miljoonan euron vastinrahoitus kohdennetaan ammattikorkeakoulujen kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Yksittäisen ammattikorkeakoulun vastinrahoituksen määrä on kuitenkin enintään 4 miljoonaa euroa.

- Savonian tavoitteet varainkeruulle mitoitetaan realistisiksi, mutta uskomme että työelämäläheinen toimintamalli tarjoaa ammattikorkeakouluille hyvän neuvotteluaseman yritysten kanssa. Suhteet on jo luotu, ja olemme päässeet näyttämään yhteistyön vaikuttavuutta sadoille alueen yrityksille, kertoo Vidgrén.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube