Olet täällä

Ammattikorkeakoulut läpäisivät kansainvälisen tulevaisuustestin

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä esittää suosituksia Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämiseksi. Selvitys julkistetaan seminaarissa. Selvityksen laati Technopolis Group opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ja se toteutettiin syyskuun 2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana. Alla ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen lausunto, OKM:n tiedotteen löydät heidän sivuiltaan.

Kansainvälinen arviointiryhmä tarkastelee raportissaan varsin tasapuolisesti ja kiihkottomasti suomalaista korkeakoulujärjestelmää ja kysymystä korkeakoulujen määrästä pinta-alaltaan laajassa ja alueiltaan erilaisessa Suomessa. Suositustensa kärkeen ulkopuolisin silmin asioita katsova arviointiryhmä nostaa kehotuksen kohdella ammattikorkeakouluja ja yliopistoja samalla tavalla yhdenvertaisina osina suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Kansainvälinen arviointi todentaa, että ammattikorkeakoulut ovat selkeästi lunastaneet paikkansa sekä tutkimus- , kehittämis-, ja innovaatiotoiminnassa että Suomen työ- ja elinkeinoelämän kouluttajina. Ryhmä katsoo, että ammattikorkeakouluilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet tutkimustoimintaan ja sen rahoittamiseen samoin pelisäännöin kuin yliopistoillakin. Vaikka ammattikorkeakouluilla on merkittävä alueellinen rooli, niin sekä opetuksen että tutkimuksen tulee olla ammattikorkeakoulujen toiminnan keskiössä. Ammattikorkeakoulujen vankka työelämäyhteys ja yrittäjyyteen kannustaminen saa raportissa myönteisen huomion.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene pitää tätä kotimaisen keskustelun ulkopuolelta tulevaa näkökulmaa ja arviointia raikkaana keskustelunavauksena. Maamme ulkopuolelta katsottuna monet sellaiset perinteisiin ja asemaan perustuvat ratkaisut, joita kotimaisin silmin ei ole osattu kyseenalaistaa, on tässä raportissa esitetty uudella tavalla. Raportti muistuttaa samalla kasvavasta tarpeesta korkeakoulutuksen joustavuuteen ja opetusmenetelmien modernisointiin muun muassa digitalisaation myötä. Arviointiryhmä suosittaa myös korkeakoulujen duaalimallin uudenlaista tulkintaa ja aikaisempaa rohkeampia tapoja organisoida ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on esittänyt jo viime syksynä samantapaisia ajatuksia. Kuten Arene myös arviointiryhmä esittää, että duaalimallin tulkinnassa tulisi luopua ahtaasta joko - tai tulkinnasta ja siirtyä erilaisia yhteistyömuotoja tukevaan sekä - että ajatteluun. Ammattikorkeakouluille ja yliopistoille tulisi mahdollistavan lainsäädännön avulla sallia yli sektorirajan menevä yhteistyö ja jopa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhdistymiset, jos alueiden erilaiset tarpeet ja tilanteet tällaista ratkaisua tukevat. Kansainvälinen arviointiryhmä korostaa suomalaisten korkeakoulujen vahvemman kansainvälistymisen tarvetta. Lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville näyttäisivät pohjoismaisten kokemusten perusteella vähentävän ulkomaisten opiskelijoiden määrää ainakin alussa. Toisaalta arviointiryhmä samoin kuin Arene hallitusohjelmatavoitteissaan näkee lukukausimaksut mahdollisuutena kehittää koulutuksen ja toiminnan laatua.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene pitää myös kannatettavana kansainvälisen arviointiryhmän esitys tä Koulutuksen arviointikeskus Karvin vahvemmasta roolista korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä ja innovaatiokyvykkyyden arvioinnissa.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube