Olet täällä

AMK-lehti 4/2015

Ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkojulkaisun AMK-lehden (eng. UAS Journal) vuoden 2015 viimeisessä numerossa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä innovaatiotoimintaa (TKI-toiminta). Ammattikorkeakoulut panostavat erityisesti avoimeen innovaatiotoimintaan vuorovaikutuksessa työ- ja elinkeinoelämän kanssa. TKI-toiminnan keskiössä on Suomen työ- ja elinkeinoelämän uudistaminen.

Viimeiset kaksi vuotta TKI-toimintaa on vauhdittanut ja vahvistanut Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitus, jota hyödyntämällä ammattikorkeakoulut vahvistivat luottamuksellista työelämä- ja käyttäjälähtöistä TKI-toimintakulttuuria. Erillisrahoituksella toteutettiin 17 hanketta, joissa oli mukana 25 ammattikorkeakoulun henkilöstöä ja opiskelijoita sekä satoja yrityksiä, julkisia organisaatioita ja vapaaehtoistoiminnan yhteisöjä.

Kilpailukyvyn vahvistamista on edistetty useissa yritysyhteistyöhankkeissa, joissa on käynnistetty uusia kokeiluja innovaatioiden synnyttämiseksi. Opiskelijat ovat olleet yhteistyökumppaneiden rinnalla merkittävässä roolissa. Tuloksina syntyi uusien toimintatapojen lisäksi uutta liiketoimintaa, palveluja ja tuotteita. (ks. Kolmiloikkaa alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön: http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1712/1633 ja Pk-inno -hanke nopeana väylänä yrityksiin http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1722/1643)

Oppimisen uudet ympäristöt ovat ammattikorkeakouluissa monella koulutusalalla käytössä ja kehittävät työelämässä tarvittavaa osaamista. (ks. Tuloksia verkostomaisella toiminnalla kaivosalan tutkimuksessa http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1717/1638 Seitsemän uuden aikakauden oppimisympäristöä edistämässä YAMK-koulutuksen TKI-vaikuttavuutta http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1711/1632) Lisäksi digitaaliset oppimateriaalit kehittyvät ja samalla kehittävät oppimisen tapoja. (ks. Opetuksen havainnollistaminen sähkönjakelutekniikassa http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1724/1645)

SOTE-uudistus kiinnostaa, ”Vaikuttavat tavat” tavaksi sosiaali- ja terveydenhuollossa -hanke loi edelläkävijänä valtakunnallisesti sovellettavan toimintatavan tehokkaiden ja tutkittuun tietoon perustuvien (näyttöön perustuvien) palvelujen kehittämiseen ja arviointiin. (ks. http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1710/1631)

Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus haastaa niin työelämää kuin kouluttajia, vuoropuhelun vahvistaminen on ollut erityisenä kiinnostuksen kohteena ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajassa kansallisessa hankkeessa. (ks. Join the navy, see the world – YAMK koulutuksesta virtaa työelämään http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1713/1634)

Tutustu AMK-lehteen osoitteessa www.uasjournal.fi

Lisätiedot:

Päätoimittaja Ilkka Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. 050 321 8895 tai sp. etunimi.sukunimi@lamk.fi 

Teematoimittaja Anne Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu, puh. 044 710 3471 tai sp. etunimi.sukunimi@samk.fi

Teematoimittaja Eero Pekkarinen, Lapin ammattikorkeakoulu, puh. 0400 690 966 tai sp. etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

AMK-lehti//UAS Journal on Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkkojulkaisu, joka tekee tunnetuksi ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Verkkojulkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

www.uasjournal.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube