Olet täällä

Ajankohtaista

Jalkaa oven rakoon – vai ovet kutsuvasti auki

Savonian Uutta luomassa -blogissa kirjoittaa tällä kertaa koulutusvastuusuunnittelija Marja Kopeli

"Ammattikorkeakoulujen vahvuus on koulutuksen tiivis yhteys oman alueensa yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Tämä tulee esille, kun...

Julkaistu: 28/11/2017 - 15:46

Hankkeen tavoitteena on edistää inklusiivista taidekasvatusta Suomessa ja Euroopassa. Hanke käynnistyi syyskuun 2017 alussa ja kestää maaliskuun 2019 loppuun. Hankekumppaneina Kuopion konservatoriolla on sekä musiikkioppilaitoksia että korkeakouluja. Mukana ovat Savonian lisäksi musiikkikoulut Saksan Vechtasta ja Liettuan Siauliaista, sekä yliopistot Vechtasta, Siauliaista ja Wienistä. 

...
Julkaistu: 20/11/2017 - 20:33

Olemme noin vuoden päivät rakentaneet OKM:n johdolla korkeakouluvisiota. Usean kierroksen verkkoaivoriiheen ovat osallistuneet korkeakoulujen henkilöstö, opiskelijat ja eri sidosryhmät.  Välillä on kokoonnuttu kuuntelemaan ja työstämään asioita. Työtä on siis tehty monella eri rintamalla.

Visio julkaistiin 24.10.2017 Kansalliskirjaston historiallisessa miljöössä. ...

Julkaistu: 15/11/2017 - 13:28

Espanjassa, Sant Pol De Marissa järjestettiin Nuori kokki -kilpailu maanantaina 6.11.2017 (European Young Chef Award). Kuopion alueelta kilpailuun osallistui Savonia-ammattikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin restonomiopiskelija Josi Polso, joka sijoittui kilpailussa hopealle! Kansainvälinen kilpailu pyritään järjestämään myös Kuopiossa alueen gastronomisena juhlavuotena 2020.

Julkaistu: 06/11/2017 - 18:58

Espanjassa, Sant Pol De Marissa järjestettiin Nuori kokki -kilpailu maanantaina 6.11.2017 (European Young Chef Award). Kuopion alueelta kilpailuun osallistui Savonia-ammattikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin restonomiopiskelija Josi Polso, joka sijoittui kilpailussa hopealle! Kansainvälinen kilpailu pyritään järjestämään myös Kuopiossa alueen gastronomisena juhlavuotena 2020.

Julkaistu: 06/11/2017 - 18:50

Eläinten käyttäytymistutkimus paljasti mittaamisen virhelähteitä

Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava nurmekselaislähtöisen FM, farmaseutti Salla Ruuskan eläinbiologian väitöstutkimus osoittaa, että eläinten käyttäytymisen mittausprosesseissa on useita kohtia, joissa mittaustarkkuus voi heikentyä.  Tutkimuksessa havaittiin, että lypsylehmät pystyivät...

Julkaistu: 27/10/2017 - 07:40

Savonia-ammattikorkeakoulu oy ja Pöyry Finland Oy ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen, jolla tavoitellaan syvenevää tutkimus-, kehitys- ja koulutusyhteistyötä osapuolten välillä. Sopimus koskee ennen kaikkea rakennus-, sähkö- ja ympäristötekniikan aloja.

Julkaistu: 09/10/2017 - 15:40

Käynnistämme Savonian koulutustarjonnan verkkovälitteiset esittelyt lokakuun 2017 lopussa.

SavoniaStart -webinaareissa alan opiskelijat ja Savonian ohjaushenkilöstö esittelevät eri koulutusalojen tarjoamia jatko-opiskelumahdollisuuksia, alan työelämää ja antavat tietoa opintoihin hakeutumisesta. Webinaarin kesto on noin 30 – 45 min.

Julkaistu: 09/10/2017 - 15:37

Aune ja Johan Edvard Bergströmin säätiö julistaa haettavaksi 1000 euron opiskelija-apurahoja

Apurahaan oikeutettuja ovat:

Julkaistu: 09/10/2017 - 14:14

"Korkeakoulujen tavoitteena on tarjota entistä joustavampia tapoja opiskella. Me kaikki olemme kuulleet kyllästymiseen asti eri alojen digitalisaatiosta. Korkeakoulutus on vauhdikkaassa mutta hallitussa loikassa muiden toimialojen mukana."

Koulutusvastuusuunnittelijamme Marja Kopeli kirjoittaa eAMK-hankkeesta ja korkeakoulujen digiloikasta uusimmassa blogikirjoituksessaan Savonian Uutta...

Julkaistu: 09/10/2017 - 13:31

Iisalmen kulttuurikeskuksella selvitettiin kuluvalla vanhustenviikolla, miten ikäihmiset voivat saada hyvinvointia teknologiasta. Tietoa tuli myös muiden käyttäjäryhmien digipalveluista.

Lue lisää blogista >>

Julkaistu: 02/10/2017 - 16:14

Savonia-ammattikorkeakoulussa alkaa tammikuussa 2018 koulutus, jossa Suomessa voi ensimmäistä kertaa suorittaa vammaistyön korkeakouludiplomin. Koulutuksen kohderyhmänä ovat vammaisten kanssa työskentelevät, vammaisia avustavat henkilöt (myös omaishoitajat) ja sote-alan ammattilaiset, jotka haluavat syventää osaamistaan vammaisuudesta.

Julkaistu: 29/09/2017 - 12:50

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi yhdeksästä ammattikorkeakoulusta, jotka ovat mukana uuden yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen pilotoinnissa. Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia käyttää musiikkia välineenä hyvinvoinnin edistämiseksi moniammatillisesti. Hakuaika on 25.9.-8.10.2017 ja koulutus käynnistyy tammikuussa 2018.

Julkaistu: 26/09/2017 - 10:50

Savonian koulutuksiin hakijoita lähes viisinkertainen määrä aloituspaikkoihin verrattuna
 
Syksyn 2017 yhteishaku päättyi keskiviikkona 20.9.2017. Yhteensä 211 aloituspaikkaa tavoitteli lähes 2300 hakijaa, joista ensisijaiseksi hakutoiveekseen koulutuksen oli laittanut 1096 hakijaa. Eniten hakijoita oli sosionomin monimuotokoulutukseen, jossa 35 aloituspaikkaa tavoitteli yli 600...

Julkaistu: 21/09/2017 - 10:02

Tiedote

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.
Opintojen laajuus on 30 opintopistettä, ja opinnot suoritetaan työn ohessa. Savonia-ammattikorkeakoulu on aktiivisesti kehittämässä...

Julkaistu: 12/09/2017 - 15:44

Kuopion kaupungin Savilahden suunnittelua ja kehittämistä tukevat useat kaupungin hankkeet. Yksi niistä on SmaRa - Savilahden smarteimmat ratkaisut. Savonia toteutti hankkeelle kolmivaiheisen työpajafasilitoinnin ja tulosten raportoinnit. Työpajapäivässä oli mukana yli 100 osallistujaa, jotka ideoivat kaikkiaan yli 500 ideaa. Näitä työpajassa syntyneitä ideoita voi nyt kommentoida. Työpajan...

Julkaistu: 04/09/2017 - 16:08

POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTE 21.8.2017

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa EU-rahoituksen myöntämistä Savilahteen suunnitteilla olevalle avoimelle kampukselle, joka kantaa työnimeä S6.

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämässä 1,1 miljoonan euron hankkeessa suunnitellaan kampuksen tilaratkaisut ja käynnistetään oppimisympäristöinvestoinnit.

Julkaistu: 22/08/2017 - 09:41

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti kesäkuussa 2017 puoltaa ammattikorkeakoulujen pääomittamista vastinrahamallilla. Vuodelle 2018 toimintaan on  valtakunnallisesti varattu 24 miljoonaa euroa. Vastinrahamallia kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa ammattikorkeakouluille, ja se on vaatinut muutoksen rahankeräyslakiin.

Julkaistu: 09/08/2017 - 12:10

Savonian Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoissa on vielä muutamia vapaita paikkoja jäljellä! Hae mukaan nyt!

Käy katsomassa tarkemmat tiedot  koulutuskalenterista: https://wilma.savonia.fi/browsecourses#short-42

Julkaistu: 25/07/2017 - 16:26

Elokuussa Savoniassa aloittaa uusia työntekijöitä johto-, opetus- ja TKI-tehtävissä. Toivotamme uudet savonialaiset lämpimästi tervetulleiksi työyhteisöömme:

 

Liiketalous ja matkailu- ja ravitsemisala

KTT Ilkka Virolainen valittiin Wellness –liiketoiminnan lehtorin tehtävään.

BSc, MBA Özerk Göker aloittaa määräaikaisessa kansainvälisen myynnin ja...

Julkaistu: 25/07/2017 - 10:27

MusiTA-harjoituskoulu toimii Savonia-amk:ssa opiskelevien musiikkipedagogien harjoituskouluna. Opettajina toimivat yksikön opiskelijat. Heidän ohjaavina opettajinaan ovat ammattikorkeakoulun opettajat.

Otamme oppilaiksi sekä vasta-alkajia että aiemmin soittoa/laulua harrastaneita. Oppilaan tulee olla vähintään 5-vuotias, lauluun vähintään 15-vuotias. Yläikärajaa ei ole.

Julkaistu: 05/07/2017 - 11:58

Suomeen muuttanut, haaveiletko korkeakouluopinnoista? Haluatko hakea opiskelemaan esimerkiksi sairaanhoitajaksi, sosionomiksi, bioanalyytikoksi tai insinööriksi kevään 2019 yhteishaussa?

Puhut ja kirjoitat suomea perustasolla. Tule oppimaan lisää suomen kieltä...

Julkaistu: 05/07/2017 - 11:17
Musiikin kesäakatemia kuva

Haluatko oppia hahmottamaan harmoniaa paremmin, oppia ymmärtämään musiikin rakenteita paremmin tai oletko kiinnostunut ihmisäänestä ja sen monista hoitavista mahdollisuuksista? Haluaisitko syventää osaamista ja harjoitella huilunsoittoa tai johdatko yhtyettä, orkesteria tai kuoroa ja haluaisit oppia johtamaan paremmin? Voit tulla myös hiomaan konsertti- tai tasosuoritusohjelmaasi tai tulla...

Julkaistu: 04/07/2017 - 11:19

Savonia-ammattikorkeakoulu käynnistää yhdessä Kuopion kaupungin kanssa Kunnon Savotta – hankkeen, jossa kehitetään uutta toimintamallia työssäjaksamisen tukemiseen. Hankkeen tavoitteina on vähentää sairauspoissaoloja, lisätä työn mielekkyyttä ja löytää liikkumisen ilo myös vapaa-ajalla. Kuopion kaupunki kokee työntekijöidensä työssäjaksamisen tukemisen tärkeänä investointina tulevaisuuteen,...

Julkaistu: 20/06/2017 - 12:16

Fortum Waste Solutions Oy:n ympäristöstipendirahasto on myöntänyt Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuskonsortiolle 35 000 euron arvoisen apurahan tutkimushankkeeseen, joka toteutetaan 16.6.2017–30.4.2018 välisenä aikana. Tutkimushankkeessa selvitetään erilaisten kierrätysmateriaalien käyttömahdollisuuksia biokaasun tuotantoteknologiassa ja jätevesien puhdistamisessa....

Julkaistu: 19/06/2017 - 11:25

Luonnonvara-alalla toimivat kymmenen ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa ovat sopineet biotalouden erikoistumiskoulutuksesta, joka on kehitetty työ- ja elinkeinoelämän kanssa kehittyvän biotalouden tarpeisiin. Biotalouden erikoistumiskoulutusta tarjotaan vuodesta 2018 alkaen eri puolilla Suomea.

Julkaistu: 16/06/2017 - 07:55

Etsimme Pohjois-Savon parasta palvelua vuodelle 2017. Kilpailu pyörähtää käyntiin jo neljättä kertaa Kuopion alueen kauppakamarin palveluvaliokunnan järjestämänä ja tänä vuonna apuna toimii Savonia-Ammattikorkeakoulu. Yhteistyössä mukana myös Savon Sanomat ja Kuopion kaupunki. Kilpailu alkaa kesäkuun alussa parhaan palvelun ilmiannoilla, jotka tehdään pääsääntöisesti sosiaalisen median...

Julkaistu: 07/06/2017 - 07:51

Savonia palkitsi 500 euron stipendeillä kevään valmistujaisjuhlan yhteydessä 31.5. kolme ansiokasta opinnäytetyötä. Töiden teemoina oli "Suomi 100 vuotta" ja "vaikuttavuus"

Julkaistu: 31/05/2017 - 15:11

Onnea kaikille Savoniasta kevään aikana valmistuneille! Täältä näet listan valmistuneista opiskelijoista (päivitetty 5.6.2017).

Kampuskaupungeittain >>

...

Julkaistu: 31/05/2017 - 08:15

Tutustu Savonia-ammattikorkeakoulun yhteiskuntavastuuraporttiin, ja lue mistä näkökulmista asiaa tarkastellaan ja arvioidaan.

Yhteiskuntavastuuraportti 2015-2016

Julkaistu: 30/05/2017 - 11:04

Kevään 2017 yhteishaun valintakokeiden aika on pian. Valintakoekutsuja ei lähetetä enää kaikissa koulutuksissa, vaan hakijan tulee tarkistaa valintakokeen aikataulut ja tiedot itse koulutuksen tiedoista ja osallistua valintakokeeseen ilman erillistä kutsua.

Valintakoekutsuja ei lähetetä seuraavissa koulutuksissa. Tarkista valintakoepäivä, -aika ja paikka klikkaamalla...

Julkaistu: 24/05/2017 - 15:01
Olli Mustonen, credit Heikki Tuuli

Ympäri maailmaa konsertoiva huippumuusikko Olli Mustonen ja Savonia-amk:n musiikin koulutus ovat sopineet pitkäjänteisestä taiteellis-pedagogisesta yhteistyöstä. Seuraavien vuosien aikana Mustonen soittaa Kuopiossa kahdeksassa julkisessa konserttikokonaisuudessa kaikki Ludvig van Beethovenin 32 pianosonaattia ja pitää inspiroivia mestarikursseja Savonian pianomusiikin...

Julkaistu: 18/05/2017 - 14:25

Pohjoismaiset vieraat hakevat osaamista digitalisaation hyödyntämisestä fysioterapiassa
 
Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää 14.–24.5. pohjoismaiden laajuisen kurssin, jonne saapuu yli 30 opiskelijaa ja asiantuntijoita eri pohjoismaista. Teemana intensiivikurssilla on fysioterapia muuttuvassa maailmassa, erityisesti digitalisaation hyödyntäminen...

Julkaistu: 12/05/2017 - 13:56

Ryhmä Savonian opiskelijoita oli mukana NEPTUNE-projektissa, jossa joukko insinööri- ja arkkitehtiopiskelijoita eri maista kokoontui Ekaterinburgiin Venäjälle ratkomaan eri aloihin liittyviä tehtäviä. Tavoitteena oli ratkoa vesiensuojeluun, meluntorjuntaan, kaavoitukseen, infra-rakentamiseen, betoni- ja puurakentamiseen ja satoihin muihin asioihin liittyviä ongelmia moniammatillisissa ja...

Julkaistu: 02/05/2017 - 15:01

Savonia-ammattikorkeakoulun Vuoden Opettajaksi englannin opettaja Terttu Niskanen. Vuoden Opettaja palkitaan sunnuntaina 30.4.2017 klo 16:45 alkaen Kuopiossa Siskotyttö –patsaan lakituksen yhteydessä.

Julkaistu: 02/05/2017 - 08:10
Savonian Sanomat 1_2017

Savonian sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, uusin numero on julkaistu. Lehteen on koottu saavutuksia, tapahtumia ja ilmiöitä viimeisen puolen vuoden ajalta. 

Lue verkkolehti >>

Julkaistu: 25/04/2017 - 16:20
Akun piirros

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien tai vammaisten lasten ja nuorten näkemyksien julkituominen 100 -vuotiaasta Suomesta. Hanke kunnioittaa lapsen ja nuoren perustuslaillista oikeutta tulla kuulluksi. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Julkaistu: 20/04/2017 - 20:56
Raija Rekola Sochissa yhteiskuva

Hei, sinä Savoniasta valmistunut!

Haluatko suorittaa stipendiaattina maisteritutkinnon talven aikana ulkomailla? Oletko urheilusta, urheilutapahtumista, tapahtumista ja tapahtumamarkkinoinnista kiinnostunut ja omaat mahdollisesti myös itse urheilutaustaa?

Julkaistu: 20/04/2017 - 16:46
Savilahden kampusalue kartta

Tiedote

Savilahden kolmen koulutusasteen kampus ottaa jättiloikan - Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonian rakennusinvestointeihin noin 70 miljoonaa euroa

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä ovat valmistelleet Savilahden oppilaitoskiinteistöjen sijoitusvaihtoehtoja. Käydyissä toimitilatarkasteluissa ja neuvotteluissa eri osapuolten kanssa on päädytty...

Julkaistu: 10/04/2017 - 11:00

Keskiviikkona 5.4. päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa Savonia-ammattikorkeakoulun noin 1200 aloituspaikkaan oli n. 3350 ensisijaista hakijaa. Ensisijaisten hakijoiden määrä oli hieman suurempi kuin viime vuonna, jolloin hakijoita oli n. 3200. Koulutukset käynnistyvät syksyllä.

Julkaistu: 05/04/2017 - 17:46

Savonian nelihenkinen joukkue voitti valtakunnalliset Resto2017 tietotaito -kilpailut. Tänä vuonna kilpailut järjestettiin Kajaanissa. 

Savonian joukkueessa oli restonomiopiskelijat Markus Rantsi, Linda Närhi, Josi Polso ja Riikka Rantanen. 

Kuva: Resto.fi

Julkaistu: 26/03/2017 - 09:01

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja yritysten kilpailukyvyn uudistaminen edellyttää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) parempaa hyödyntämistä. Ammattikorkeakoulujen ratkaisukeskeinen, korkeaan osaamiseen ja vuorovaikutukseen perustuva TKI-toiminta on vastaus Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän haasteisiin. Näitä vahvuuksia esitellään...

Julkaistu: 23/03/2017 - 12:50

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Aika: 22.09.2017 - 31.12.2018
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistotien kampus. Opistotie 2, Kuopio.

Julkaistu: 17/03/2017 - 08:50

Suomi100-juhlavuosi näkyy monella tavalla ja usealla eri koulutusalalla Savoniassa. Alla voit tutustua eri alojen tapahtumiin.

Kevät:

Julkaistu: 03/03/2017 - 09:30

Alan ammattilasille suunnattu Huomisen Matkailukohde -erikoistumiskoulutus kohdentuu asiantuntijuuden vahvistamiseen. Koulutus keskittyy etenkin kesämatkailutuotteiden kehittämiseen Keski-Euroopan markkinoille.

Julkaistu: 02/03/2017 - 08:22

Kai Laikio K-kauppiasliitosta vieraili Savoniassa kertomassa Kauppa ja yrittäjyys (KY) -opinnoista, joita K-ryhmä on tarjonnut ammattikorkeakouluille jo useamman vuoden ajan. Nämä opinnot ovat verkko-opintoja, joissa opiskellaan vähittäiskaupan toimintatapoja toimintaympäristön tutkimisesta johtamisen tunnuslukuihin.

Kuvassa Savonian restonomiopiskelija Topi Sottinen vastaanottaa...

Julkaistu: 21/02/2017 - 11:09

Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitus vahvisti 20.2. kokouksessaan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja käsitteli toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Savonian koulutuksen tulokset ovat parantuneet merkittävästi vuosina 2013-2016. Savonian opiskelijoiden tyytyväisyys opintoihinsa kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta. Tämä näkyy valmistumisvaiheen kyselyssä, jossa opiskelijoiden...

Julkaistu: 20/02/2017 - 14:42

Savoniasta tuli yksi Suomen laaja-alaisimmista toimijoista, jolla on FINASin myöntämä akkreditointi tutkimus- ja kehitysyksiköissä tehtäviin testauksiin. Auditointi tehtiin betonitestauksen, elintarviketestauksen ja ympäristötekniikan tutkimusyksiköissä joulukuussa 2016. Nämä testausalat saivat akkreditoinnin 3.2.2017 (...

Julkaistu: 15/02/2017 - 13:24

Haku Savonia-ammattikorkeakoulun vieraskielisiin amk-koulutuksiin päättyi 25.1.2017. Yhteensä 35 aloituspaikkaa tavoitteli yli 80 hakijaa. Liiketalouden International Business (Bachelor of Business Administration) koulutukseen hakijoita oli 39. Tekniikan alan Mechanical Engineering (Bachelor of Engineering) koulutukseen oli yhteensä 43 hakijaa. Molemmat koulutukset toteutetaan Kuopiossa....

Julkaistu: 26/01/2017 - 06:51

Miten paljon me nykyisin mittaammekaan itseämme! Aika monella on jo käytössä aktiivisuusrannekkeita, uni- ja askelmittareita, kehoanalysaattoreita, jopa koruihin on kätketty mittaavia sensoreita.

Lue koko kirjoitus Savonian Uutta luomassa -blogissa >...

Julkaistu: 24/01/2017 - 11:20

Sivut

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube