Olet täällä

Soveltava hyvinvointiteknologia

Soveltavan hyvinvointiteknologian painoala vastaa sosiaali- ja terveysalan uudistamistarpeeseen ja osaltaan kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon tehokkuutta ja laatua. Tähän pyritään edistämällä teknologisten sovellusten kehittämistä ja kaupallistamista, kehittämällä asiakkaan osallisuutta tukevaa teknologiaa, lisäämällä sähköisten palvelujen turvallista käyttöä, vahvistamalla ammattilaisten sähköisten palvelujen kehittämisosaamista ja johtamista sekä lisäämällä soveltavaa tutkimusta sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiossa. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu ikääntymiseen ja ikä-osaamiseen sekä sote-uudistukseen liittyen. Myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu kytkeytyy painoalan teemoihin. Painoala toimii vahvasti kansallisissa ja kansainvälisissä terveysalan korkeakouluverkostoissa. Painoalan vahvuutena on osaamisen uudistaminen, elinikäisen oppimisen tuki ja koulutuspalveluihin liittyvä liiketoiminta. Lue lisää painoalasta: sht.savonia.fi

Lisätietoja:

Petteri Jääskeläinen
puh. 044 785 6466
petteri.jaaskelainen@savonia.fi

sht.savonia.fi

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube