Keskeiset projektit ja hankkeet

SaWe – Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa –projektin tarkoituksena on rakentaa yhteistyössä työelämän kanssa uudenlainen tiiviissä työelämäyhteistyössä toteutettava terveysalan aikuiskoulutus. Tavoitteena on, että aikuisopiskelijan polku terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon on joustava ja työelämän käytänteitä kehittävä.

PeLE-henkilökohtaisten oppimisympäristöjen (PLE) kehittäminen -projektin tavoitteena on muuttaa opetusta ja oppimista henkilökohtaisempaan ja yhteisöllisempään suuntaan. PLEn rakentamisessa hyödynnetään sosiaalisen median palveluita, jotka mahdollistavat tiedon jakamisen ja verkostoitumisen. Työelämä osallistuu opiskelijan oppimisprosessiin uudella tavalla. Tämän haasteellisen kehittämisprosessin vaiheisiin voit tutustua projektin blogissa »

Virtuaalinen ikääntyvän ideaalikoti oppimis- ja kehitysympäristönä (Hima) –projektin keskeisin tavoite on lisätä vanhustyön vetovoimaa. Vanhustyön oppimisympäristöä uudistetaan kehittämällä ikääntyville suunniteltu ideaalikoti Second Life-virtuaalimaailmaan. Lisäksi projektissa kehitetään virtuaalinen oppimispeli. Lisätietoja blogissa »

Suupirssi-projektin tavoitteena on kehittää oppimis- ja palvelutoimintamalli liikkuvaan suun terveydenhoitoyksikköön. Liikkuva hoitoyksikkö on osa Savonia-ammattikorkeakoulun opetusklinikan toimintaa ja tarjoaa suuhygienisti-opiskelijoille mahdollisuuden kohdata erilaisia ja eri-ikäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä sekä kehittää yhteistyön muotoja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Yhtenä palvelumuotona tarjotaan hoitohenkilökunnalle täydennyskoulutusta, jolla vahvistetaan henkilökunnan valmiuksia huomioida potilaiden suun hoidon tarpeet aikaisempaa paremmin. Suupirssin www-sivut »

Simulaatiokeskuksen kehittäminen (SIMULA) -projektin tavoitteena on perustaa Savonian terveysalalle simulaatiokeskus, johon kuuluvat erilaiset potilassimulaattorit ja niitä tukevat audiovisuaaliset järjestelmät. Tämän lisäksi projektin tavoitteena on vahvistaa terveysalan opettajien simulaatiopedagogista osaamista ja kehittää itä-suomalaista terveydenhuoltoalan simulaatio-opetuksen asiantuntijaverkostoa. Tutustu Simulaatiokeskuksen virtuaaliesittelyyn »

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube