Olet täällä

Keskeiset projektit ja hankkeet

LEKA-hanke. LEKA-hankkeessa toteutetaan koneenrakennukseen ja metalliin keskittyvä tutkimusyksikkö- ja teknologiasiirtoverkoston, joka toimii läheisessä yhteistyössä alueen teollisuuden, ammattikorkeakoulun, teknillisten yliopistojen, ammattiopistojen ja kehitysyhtiöiden kanssa. Koulutusorganisaatiot suunnittelevat tutkimus- ja toteutusohjelman yhdessä alueen yritysten kanssa.

Savonia Drive II. Hankkeen tavoitteena on saada teoreettinen opetus kytkettyä todelliseen tuotteeseen. Eri kursseissa opetetusta teoriasta osoitetaan suoraan yhteys moottoripyörään tunnilla käsiteltävien tehtävien ja harjoitustöiden avulla. Näin opiskelijat pystyvät hahmottamaan eri asioiden yhteyden opinnoissaan. Lisäksi voidaan hyödyntää virtuaalista moottoripyörätehdasta, jossa opiskelija hahmottaa myös liiketoiminnallisen näkökulman.

Digitaalinen koneenrakennus. Digitaalinen koneenrakennus on laaja käsite, joka pitää sisällään useita tuotekehitykseen, tuotantoon ja automaatioon sisältyviä sovelluksia. Arkisimpia niistä ovat tietokoneavusteinen 3D-suunnittelu, toiminnanohjaus (ERP) ja tuotetiedonhallinta (PDM), joita useimmat kärkiyritykset jo hyödyntävätkin toiminnassaan.

JUTI. JUTI – julkisten tilojen innovatiivisten sisäpintamateriaalien tuotteistaminen sekä verkottuneen asiantuntijuuden tuomat liiketoiminnan mahdollisuudet -hankkeen tavoite on uusien liiketoiminta- ja tuotemahdollisuuksien kehittäminen yrityksille sekä luoda kehittyneempiä ja konkreettisempia toimintamalleja oppilaitosten ja yritysten käyttöön. Rakentamiseen ja tilaratkaisuihin liittyvät tuotemahdollisuudet tarvitsevat ympärilleen uutta osaamista, uusia tuotekehityksen menetelmiä sekä laajemman ammattikunnan osaamisen.

Muodostettavassa ydintoimijoiden verkostossa (ammatillinen koulutus, amk, yritykset, erikoisasiantuntijat) jokainen asiantuntijataho voi jatkossa toimia uusien tuoteinnovaatioprojektien vetäjänä kooten yhteen tarvittavat toimijat verkon muista jäsenistä. Hankkeen kehittämistoimintaan tehdään muun muassa kehittämällä verkostomaisesti uusia ideaprototyyppejä konkreettisiin pilottikohteisiin. Hankkeessa toimivat Kuopion Muotoiluakatemian lisäksi Tekniikan ja Hyvinvointialan Kuopion yksiköt sekä Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube