Olet täällä

Keskeiset projektit ja hankkeet

Alkutuotanto:

Maitotilojen ja maitotalouden kehittämisohjelma-hankkeen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita ja kestävään teknologiaan perustuvia ratkaisuja maitotilojen ja maidonjalostuksessa toimivien yritysten tarpeisiin, vahvistaa asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyötä ja varmistaa kansallisen ja kansainvälisen tieto-taidon saatavuus, siirto ja läsnäolo maidontuotannon, naudanlihantuotannon ja laajemmin maaseudun kehittämistarpeissa. Tavoitteena on aktivoida, suunnitella ja toteuttaa yhdessä muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa kehittämisteemoja maitotilojen, maitotalouden ja naudanlihantuotannon kannalta kriittisissä menestystekijöissä: liiketaloudellinen kannattavuus, työn kuormittavuus, työhyvinvointi, ympäristövaikutusten hallinta, energiakustannusten hallinta, eläinterveys ja ruokaturvallisuus. Lue lisää Maitotalouden kehittämisohjelmasta ja muista maitoalan kehittämishankkeista osoitteessa  http://maito.savonia.fi

 
Elintarvikkeet:

Future Food-hankkeen tavoitteena on lisätä elintarvikealan yritysten kilpailukykyä ja koulutuksen vaikuttavuutta kehittämällä alan osaamista, toimintaympäristöjä ja tuotteita. Hankkeessa kehitetään kansallista ja kansainvälistä laatuosaamista, tuotetaan yrityksille työvälineitä laadunhallinnan ja tuotekehitykseen tueksi sekä perustetaan kuluttajatutkimus- ja tuotekehitysympäristö Savonia-ammattikorkeakoulun tiloihin. Hankkeen myötä alueelle ja elintarvikealalle luodaan kilpailuetua ja työllisyyttä, synnytetään osaamiseen liittyvää uutta liiketoimintaa sekä lisätään verkostoitumista ja yhteistyötä yritysten, koulutusorganisaatioiden ja tutkimus- ja kehittämistahojen välillä. Lue lisää hankkeen www-sivuilta >>

Kuluma-hankkeen päätavoitteena on syvällisen kuluttaja-analyysin avulla kehittää uutta markkinointiajattelua elintarvikealan yritysten käyttöön. Hanke sitoo uudella tavalla yhteen eri alojen tutkijoita, kehittäjiä, yrityksiä ja ennen kaikkea kuluttajia ja näin se ankkuroituu modernin verkostomaisen innovaatiotoiminnan ideologiaan. Hankkeessa luodaan kuluttajien painonhallintatarpeiden syvällisen ymmärtämisen pohjalta ideoita ja tulkintoja uusien markkinointi-ratkaisujen kehittämiseksi. Lue lisää hankkeen www-sivuilta >>

Painoalan elintarvikkeet-kärkeen liittyviä hankkeita on tehty yhdessä useiden organisaatioiden kanssa viime vuosien aikana. Tällaisia ovat mm. Vanhusten Ravitsemus ja Hyvinvointikauppa-hankkeet.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube