Olet täällä

Savonian painoalat

Savonian toiminta profiloituu painoaloilla. Ne kuvastavat Savonian työelämäläheisen oppimisen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan välistä yhteyttä. Painoaloilla kehitetään voimakkaasti uutta, kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävää osaamista. Painoalat vastaavat näin myös globaaleihin haasteisiin.

Painoalojen kautta luodaan hyvinvointia, kansainvälistä liiketoimintaa, yrittäjyyttä ja innovaatioita. Tähän pyritään tuotekehityksen, muotoilun ja luovien kokeilujen kautta. Painoalojen läpileikkaava teema on digitaaliset ratkaisut, joiden nähdään olevan keskeinen kaikille painoaloille uutta lisäarvoa luova tekijä.

Savonia tavoittelee strategiansa mukaisesti myös painoalojen kautta vahvaa vaikuttavuutta edistämällä yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaa (Y&I). Savonian painoalojen toiminta kytkeytyy vahvasti Y&I-toiminnan osa-alueisiin, yrittäjyyskoulutukseen, yrittäjyyden kehittämispalveluihin sekä yritysten kehittämis- ja innovaatiopalveluihin. Painoalat suunnittelevat Y&I-toimenpiteensä laadittavassa yksityiskohtaisessa toteutussuunnitelmassa.
 

Painoalat ovat:

Tutkimuksen ja kehityksen painoalat

Tarkempaa tietoa painoaloista ja painoalojen yhteyshenkilöt tulossa sivuille pian!

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube