Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiLed-UV-teknologiaan ja peroksidikemikaalien yhteiskäsittelyyn perustuvien menetelmien
Aloituspäivä1.1.2017
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöIlpo Nuutinen
KuvausHankkeen tavoitteena on edistää Led-UV -teknologian ja peroksidikemikaalien sekä otsonin yhteiskäsittelyn
yleistymistä veden desinfiointiin vesihuolotoalalle (juomavesi ja jätevesisovellukset), uima-allasvesien desinfiointiin,
sekä ballasti- eli painolastivesien käsittelyyn. Hankkeen aikana testataan ja todennetaan Led-UV -teknologian ja
peroksidikemikaalien yhteiskäsittelyn vaikutuksia veden desinfiointiin käyttäen tutkittavina vesijakeina tavallista
juomavettä, jätevettä, uima-allasvettä, sekä laivojen ballisti- eli painolastivettä. Desinfioinnin vaikutusta seurataan
analysoimalla käsiteltävistä vesistä ns. indikaattorimikrobeja (mm. E.Coli) ja erityisesti niiden vähenemistä käsittelyn
seurauksena. Lopputuloksena saadaan määritettyä optimaaliset käyttöparametrit Led-UV -teknologian ja peroksidin,
sekä otsonin yhdistelmäkäsittelylle siten, että käsittelyn energiankulutus saadaan minimoitua kuitenkin saavuttaen
riittävän tehokas desinfioiva vaikutus käsiteltävään veteen.
KehittämistarveSuomessa esiintyy joka vuosi 3 - 10 vesiepidemiaa (Miettinen ym. 2001), joiden lisäksi tietoon tulee 20 - 30
juomaveden likaantumistapausta vuosittain. Kaiken kaikkiaan vuosien 1998-2015 aikana on Suomessa raportoitu 89
vesiepidemiaa, joissa on sairastunut yhteensä yli 29 000 ihmistä. Maailmanlaajuisesti kyse on vielä huomattavasti
suuremmasta ongelmasta. Valtaosa vesiepidemioista/kontaminaatiotilanteista johtuu siitä, että likavesiä läpäisee
vedenpuhdistusprosessit (pohjavesilaitokset maaperä, pintavesilaitokset saostus) päätyen juomaveteen. Näin
viimeiseksi keinoksi vesiturvallisuuden takaamiseksi jää veden riittävän tehokas desinfiointi.

Yhdyskuntien jätevesijärjestelmät puolestaan kokoavat yhteen kaikki ne suolistomikrobit, joita alueen väestön
suolistossa kunakin ajanhetkenä on. Jätevesien hygienisointivaateita puoltava näkökulma on se, että jätevesien
sisältämät suolistomikrobit voivat aiheuttaa terveysriskejä pintavesien virkistyskäytölle (uimavedet ja muu veden
virkistyskäyttö) sekä raakaveden käytölle esim. juomaveden tuotantoon. Jätevesi sisältää orgaanisen aineksen lisäksi
myös kemiallisia haitta-aineita, kuten erilaisia torjunta- ja lääkeaineita (Méndez-Arriaga ym., 2010, Oliveira ym., 2012),
pesuaineita, sekä erilaisia aineita, jotka ovat peräisin teollisuudesta (Pérez ym., 2002). Osa näistä aineista voi olla
ihmiselle vaarallisia jo pieninä pitoisuuksina. Merkittävimmät haittavaikutukset liittyvät kuitenkin kemikaalien
ekotoksikologiaan. Nykyiset jätevesien puhdistusmenetelmät ovat riittämättömiä näiden aineiden poistamiseen
jätevedestä, sen vuoksi uudenlaisia desinfiointimenetelmiä tarvitaan myös jätevesien jälkikäsittelyyn.

Viimeisin Led-UV -teknologia yhdistettynä peroksidikemikaalien käyttöön sekä otsonointiin tarjoaa merkittäviä etuja
sekä juomaveden että jätevesien ja ballastivesien desinfiointiin. Lisäksi teknologiaa on mahdollista soveltaa mm. uimaallasvesien
hygieniatason varmistamiseen. Led-UV -teknologia tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa desinfiointia hyvin
matalaenergisillä ratkaisuilla, josta on merkittävä etu erityisesti hajautetuissa ratkaisuissa, kuten kehitysmaissa ja
valtamerilaivoilla, sekä uima-allasvesien ylläpitodesinfioinnissa. Vastaavasti peroksidikemikaalien yhtäaikainen käyttö
yhdessä UV-säteilyn kanssa nostaa desinfioinnin vaikutuksen tehoa merkittävästi varmistaen sen, että myös
haastavissa olosuhteissa saavutetaan vesiturvallisuuden kannalta haluttu lopputulos. Yhdistelmäkäsittely edellyttää
kuitenkin kemikaaliannostelun ja UV-säteilyn energiatasojoen optimointia sekä yhdistelmäkäsittelyn toimivuuden
puolueetonta todentamista ennen tämän uuden yhdistelmäkäsittelyn markkinoille menoa ja oikeanlaista kohdentamista
eri käyttökohteisiin.
ToimenpiteetHankkeen aikana testataan ja todennetaan Led-UV-teknologian, peroksidikemikaalien, sekä otsonin yhteiskäsittelyn
vaikutuksia veden desinfiointiin käyttäen tutkittavina vesijakeina tavallista juomavettä, jätevettä, sekä laivojen ballistieli
painolastivettä.
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube