Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiLUOVA VETO! Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina
Aloituspäivä1.5.2018
Lopetuspäivä31.12.2020
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöRaisa Leinonen
Kuvaus
KehittämistarveLuovien alojen merkitys alueiden elinkeinoille, vetovoimalle ja viihtyisyydelle on pidetty esillä Pohjois-Savossa jo 20 vuotta. Valtakunnallisesti alan kehittymiseen on kohdistunut suuria kansantaloudellisia odotuksia, mutta toistaiseksi odotukset eivät ole kaikilta osin täyttyneet. Tämä johtuu mm. siitä, että teollisen tavaratuotannon tukemiseen luodut järjestelmät eivät ole kyenneet ottamaan riittävästi huomioon luovuuteen ja kulttuuriin sisältyviä mahdollisuuksia ja niitä edustavien toimialojen kehittämistarpeita. Maakunnat Suomessa panostavat luoviin aloihin, taiteeseen ja kulttuuriin eri tavoin. Pohjois-Savossa alan EU rahoitus on ollut 2014-2020 Luova ja osallistava Suomi -hankkeen selvityksen mukaan noin puolet valtakunnallisesta keskitasosta ollen vain 2,2 %. Hankkeen tavoitteena on laatia luovien alojen, taiteen ja kulttuurin maakunnallinen kehittämisohjelma ja toteuttaa kokeiluja luovan alan liiketoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi sekä toimintaedellytysten parantamiseksi Pohjois-Savossa. Alueelle tarvitaan maakunnallisia tukirakenteita ja monitoimijaista yhteistyötä, että
luovien alojen ja kulttuurin aluetaloudellinen merkitys kasvaa, kansainvälinen toiminta lisääntyy, hyvinvointipalvelujen saatavuus paranee sekä maakunta koetaan vetovoimaiseksi sekä yrityksille että asukkaille. Pohjois-Savoon tarvitaan lisää luovan alan yrityksiä vauhdittamaan luovan talouden kasvua ja kansainvälistymistä. Luovien alojen kasvuyritysten sekä muiden alan toimijoiden on saatava toimintaansa tukea mm.luovien alojen kiihdyttämö- ja välittäjätoiminnan avulla.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube