Olet täällä

Päättyneet projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
Nimi60100 Biotalous Erkko
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä31.7.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHeli Wahlroos
KuvausTavoitteena on auttaa löytämään, vahvistamaan ja kehittämään yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa biotaloutta edistäviä prosesseja erityisesti kansainvälisten biotuotetehtaiden ja PK-sektorin näkökulmasta. Tavoitteena on kasvu kotimarkkinoiden lisäksi myös kansainvälisillä biotalousmarkkinoilla.

Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa koulutettaville muodostuu näkemys ja kyky arvioida biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Koulutuksen alueellisissa toteutuksissa huomioidaan ja vahvistetaan alueelle luontaisia ja tyypillisiä prosesseja.

Luonnonvara-alan osaamista on täydennettävä erityisesti tekniikan, bioprosessitekniikan, teollisen mikrobiologian, kemian, kestävän kehityksen ja bisnesosaamisella.
KehittämistarveSuomessa tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat sekä biomassojen käyttö-, jalostus- ja vienti-mahdollisuudet että potentiaaliset teknologiat ja logistiikkaketjut. Heidän on osattava yhdistellä näitä alueiden biomassaresurssien ja yritysverkostojen varaan rakentuvien yrityssymbioosien muodostamiseksi. Tähän tarpeeseen korkeakouluverkosto haluaa vastata kehittämällä biotalouden erikoistumiskoulutusta.
ToimenpiteetBiotalouden erikoistumiskoulutusta kehitetään yhdessä työelämän kanssa. Koulutus vastaa työelämän ja korkeakoulujen yhdessä määrittämiin osaamistarpeisiin ja ennakoi työelämän muutoksia. Kehittämistyöhön kutsutaan kattavasti kunkin korkeakoulun keskeisiä yhteistyötahoja. Ohjausryhmissä ovat mukana olevat korkeakoulut ja keskeiset työelämäedustajat. Kehittämistyön suunnitteluryhmä: HAMK, OAMK, Karelia ja kumpikin yliopisto
Kullakin korkeakoululla alueellinen yhteistyöryhmä, jossa työelämän edustus. Korkeakouluittain alueellisia työpajoja ja valtakunnallinen yhteenvetotyöpaja.

TuloksetBiotalouden erikoistumiskoulutus (vähintään 30 op ja EQF tasoa 7).
Koulutus tuottaa biotaloudessa tarvittavaa osaamista korkeakoulujen perustutkinnon päälle.

Erikoistumiskoulutuksen jälkeen koulutettava osaa:
- muodostaa uusia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä hallita tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä mahdolliset sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit
- tunnistaa ja ottaa käyttöön uusia biotalouden tutkimustuloksia ja soveltuvia teknologioita
- jakaa biomassoja hyödyntävät yrityksen toiminnot tuotantoprosesseiksi ja kehittää yritykselle uusia prosesseja tai yritysaihioita sivuvirtojen hyödyntämiseksi
- suunnitella toimintokokonaisuuksia alueiden tarpeiden pohjalta, yhdistää olemassa olevia prosesseja ja verkottaa muita toimijoita
- tunnistaa, arvioida ja kehittää biotalouden uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 

KumppanitKoordinoiva ammattikorkeakoulu: Hämeen Ammattikorkeakoulu
Kehittämisessä mukana olevat tahot: HAMK, JAMK, Karelia AMK, Lapin AMK, MAMK, OAMK, Savonia, SeAMK, YH Novia, TAMK sekä Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Erikoistumiskoulutuksen kohderyhmä
Toimijoita, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla. Työskentelevät yrityksissä, yrittäjinä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina, ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai toimivat suurimittakaavaisessa biotuotannossa tai sen raaka-ainehankinnassa. Kohderyhmään kuuluvilla tulee olla soveltuva luonnonvara-alan tai tekninen yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube