Sako 2006

Seminaari 8.2.2006 TeKun auditorio

Haja-asutusalueiden lietteiden ja jätevesien käsittelyn haasteet

KOKOEKO-seminaarisarjan 15. seminaarin aihe käsitteli jätehuollon ohella myös jätevesiä ja niiden käsittelyä. Päivän pääteemana oli sakokaivolietteet, mutta aiheeseen kuuluivat läheisesti myös jätevesien käsittely haja-asutusalueella ja maatalouden lietteet.

Sakokaivolietteet rinnastetaan kotitalouksissa syntyväksi jätteeksi, joiden kuljetus ja käsittely on jätelain (1072/1993) mukaan kuntien järjestettävä. Täsmentyneet viranomaismääräykset tarkentavat lietteiden käyttöä ja käsittelyä ennen maatalouskäyttöä ja lisäävät sakokaivolietteiden kuljetusta jätevedenpuhdistamoille, johon on ainakin osittain jo osattu jätevedenpuhdistamoilla varautua.

Seminaarin puheenjohtajana toimi Jarmo Siekkinen Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta. Hän esitteli jätehuollon tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2005 yhdyskuntalietteiden ja sako- ja umpikaivolietteiden osalta.

Pirjo Salminen toi terveisiä maa- ja metsätalousministeriöstä. Salmisen johdolla pohdittiin lietteiden hyötykäyttöä maataloudessa. Oikein käsiteltynä ja oikeita menettelytapoja käyttäen (mm. kirjanpito, lietteen tutkimukset ja rekisteröityminen KTTK:n rekisteriin) puhdistamolietettä (sakokaivolietteet rinnastetaan puhdistamolietteeseen) voisi käyttää peltojen lannoitteena.

Päivän kolmannen puheenvuoron käytti Nilsiän kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Pirkko Nevalainen. Hän kertoi kuinka Ylä-Savossa oli toteutettu jätevesiselvitys ja kuinka on toimittu jätevesi- ja lieteasioissa.

Maanviljelijän mahdollisuudesta toimia sivutoimisesti haja-asutusalueella jätehuoltoyrittäjänä oli esittelemässä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselta Petri Kapuinen. Hänen esitelmässään tulivat esille asiat, jotka maanviljelijän on syytä ottaa huomioon jätevesihuollon liiketoiminnassa.

Seminaarissa oli kolmen jätevesivalmistajan puheenvuorot. Lisäksi seminaarissa oli mahdollista tutustua jätevesilaittevalmistajien ratkaisuihin, jäteveden kuljetuslaitteistoon ja kuivakäymäläratkaisuihin näyttelytilassa. Seminaarissa olivat mukana Jita Oy, Ympäristö RAITA, Sito-Rakennuttajat, Pipelife, KWH-pipe, Kemira-GrowHow, Petsmo Products ja Lassila-Tikanoja.

Iltapäivällä puheenvuoron saivat Reijo Lappalainen Haapaniemen Matkailusta (Kokemuksia yhteispuhdistamosta), Eero Antikainen Savonia-ammattikorkeakoulusta (Jätehuoltoyhtiöt osana sakokaivolietteen käsittelyketjua) ja Jarmo Hiltunen Kuopion Vedeltä (Vesilaitos sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottajana).

Seminaari herätti paljon keskustelua ja seminaarin antiin oltiin tyytyväisiä. Seminaarissa oli n.120 osanottajaa ympäri Suomea.

 


 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube