Olet täällä

Jätelaki & jätevesiasetus 2011

Jätelainsäädännön kokonaisuudistusta ja jätevesiasetuksen muutoksia käsittelevä seminaari järjestettiin 24.2.2011 Kuopiossa. 

Seminaarin esitysaineistoa:

Jätelainsäädännön uudistuksen tilannekatsaus
Ylitarkastaja Teemu Virtanen, Pirkanmaan ELY-keskus

Uudistusten merkitys alueellisesti
Ylitarkastaja Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus

Lainsäädännön tuomat muutokset jätelaitoksille
Toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry

Muutosten tuomat haasteet kuntien toiminnassa
Ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto

Yritysten näkökulma muutoksiin ja uuden lain käytännön toteuttamiseen
Ympäristöasiantuntija Pia Vilenius, Ympäristöyritysten liitto

Säädösten tuoreet muutokset
Johtava asiantuntija Erkki Santala, SYKE 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus
Vesihuoltoinsinööri Jarmo Siekkinen, Pohjois-Savon ELY-keskus

Hajajätevesiasetus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulmasta Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen, Siilinjärven kunta

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta
Projekti-insinööri Ville Matikka, Savonia-ammattikorkeakoulu

Keskitetty sako- ja umpikaivorekisteri
Palvelu- ja logistiikkapäällikkö Kalle Hakala, Jätekukko Oy

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontatarve
Toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry


 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube