Hajajäte 2005

Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet 2.2.2005 Mediteknia

Haja-asutusalueiden jätehuoltoon keskittynyt seminaari kokosi yhteen monia eri alojen ammattilaisia, jotka osallistuvat omalta osaltaan haja-asutuksen jätehuollon suunnitteluun, toteutukseen ja/tai järjestämiseen. Tuttuun tapaan KOKOEKO-seminaarin puheenjohtajina olivat Juhani Ruuskanen ja Erkki Karttunen. Seminaariin osallistui 130 osallistujaa ja palaute seminaarin sisällöstä oli asteikolla 1-5 arvosteltuna 4.

Alla seminaarin runko ja luennot.

Maaseudun jätehuolto
Rainer Lahti / Ympäristöministeriö

Maatilojen jätehuolto
Arja Mustonen / ProAgria Pohjois-Savo

Eläinjätteiden omatoiminen käsittely
Riitta Mustonen / Itä-Suomen lääninhallitus

Jätelain muutokset
Seija Paajanen / Kuntaliitto

Loma- ja haja-asutusalueiden jäteopas on ilmestynyt
Tarja-Riitta Blauberg / Ympäristöministeriö

Sakokaivolietteiden käsittely Pohjoismaissa
Juhani Puolanne / Suomen ympäristökeskus

Jätteiden logistinen keräys haja-asutusalueilla
Matti Tulla / Jätekuljetus Tulla Ky

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta
Airi Muhonen / Tiehallinto

Paperin ja kartongin keräysnäkymät haja-asutusalueilla
Timo Mustonen / Paperinkeräys Oy

Ongelmajätehuolto haja-asutusalueilla
Pekka Hyvärinen / Iisalmen Keräysöljy Oy

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube