Ekohankinnat 2008

Seminaari Ke 29.10.2008, Opistotie 2, Kuopio

Ympäristönäkökohdat hankinnoissa - Vaatimuksista kilpailuetuun?

Seminaarissa käsiteltiin hankintojen ympäristönäkökohtiin liittyviä asioita monipuolisesti eri näkökulmista. Mukana oli alan asiantuntijoita ja pioneerejä eri toimialoilta ja esille saatiin runsaasti erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka ympäristönäkökohdat voidaan huomioida käytännön tasolla hankinnoissa. Seminaarin esitykset:

Seminaarin avaus
Puheenjohtaja, hankintajohtaja Leena Piekkola, Kuopion seudun hankintatoimi

Katsaus kulutuksen nykytilanteeseen
Yliaktuaari Simo Vahvelainen, Tilastokeskus

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomioiminen hankinnan eri vaiheissa
Hankinta- ja materiaalijohtaja Vesa Haapamäki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Hankintojen ympäristönäkökohdat pk-yritysten näkökulmasta
Toimitusjohtaja Eino Fagerlund, Savon Yrittäjät

Energianäkökohdat hankinnoissa
Energiapalveluiden asiantuntija Angelica Rochier, YIT Kiinteistötekniikka OY

Hymonet, hankintojen ympäristötietokanta
Konsultti Satu Hyrkkänen, FCG Efeko Oy

Ekohankinnat kunnassa
Hankintasuunnittelija Tuula-Marja Kosonen, Turun kaupunki

Kertaluonteiset hankinnat ostajan näkökulmasta, case KYS
Ympäristöpäällikkö Jukka Collan, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa
Projektipäällikkö Marja Hautanen, Lindström Oy

Ympäristöystävällisyys kilpailuetuna, case merkintäväri
Toimitusjohtaja Matti Kyllönen, Jarmat Oy


 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube