Olet täällä

Arktinen turvallisuus – kilpailukykyä kylmästä, pakkasesta, pimeästä, lumesta ja jäästä

Suurtulva tuhoaa Kittilää, kultakaivoksessa räjähtää, maanvyöryt jylläävät, loukkaantunet ihmiset eksyvät erämaahan, tiet romahtavat ja liikenneonnettomuudet lisäävät sekasortoa; pelastajia tarvitaan Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Paikalle lentää koptereita, maastossa liikkuu mönkijöitä, hälytysajoneuvot kiitävät, telttasairaaloita pystytetään kovaa vauhtia ja media janoaa tietoa.

Tällaisessa tilanteessa käynnistyi syyskuun lopulla Kittilän Levillä Suomen isännöimä Barentsin alueen maiden pelastusharjoitus Barents Rescue Exercise 2015. Harjoitukseen osallistui joukko pelastus- ja lääkintäalan ammattilaisia sekä vapaaehtoisia, yhteensä lähes 900 henkilöä. Harjoituksen koordinoi Kuopiossa sijaitseva Sisäministeriön alainen Kriisinhallintakeskus. Tavoitteena oli toimintavalmiuden ja yhteistoiminnan parantaminen tositilanteen varalle. Barentsin alueen mailla on valtioiden välinen sopimus pelastuspalveluavun antamisesta ja vastaanottamisesta pohjoisilla alueilla. Yhteistoimintaa harjoitellaan joka toinen vuosi. Paikalla on myös aina kansainvälinen tarkkailijaryhmä, johon kuuluu alan ammattilaisia useista Euroopan maista. Allekirjoittanut oli tarkkailuryhmässä.

Maanvyörytilanne – helikopteri saapuu kuljettamaan uhreja evakuointisairaalaan. (Kuva: Jyri Wuorisalo)

Barentsin harjoitus on loistava ympäristö arktisen turvallisuuden liiketoiminnan kehittämiselle. Tänä vuonna yritykset pääsivät tarkkailemaan harjoituskohteia ja esittelemään tuotteita ja palveluja turvallisuusnäyttelyssä. Toivottavasti tulevaisuudessa yritykset pääsevat myös itse harjoitukseen testaamaan yhteistyötä ja tuotteitaan vaativissa arktisissa tilanteissa. Harjoitus tuottaa myös tietoa tuotekehitykseen ja sitä kautta uusien innovaatioiden luomiseen. Pelastustoiminnan kehittyminen on vahvasti riippuvainen yritysten harjoittamasta jatkuvasta tuotekehityksestä ja harjoittelu on parasta osaamisen kehittämistä.

Jatkossa digitaalisen maailman rooli pelastustoiminnassa vahvistuu ja samalla uudet uhat uhkaavat kun kyberturvallisuus on leivottava sisään kokonaisuuteen. Telelääketieteen ja eHealt-ratkaisujen osuus tulee myös kasvamaan. Esim. Triage eli potilaiden kiireellisyysjärjestys saa tukea mobiileista elintoimintojen seurantalaitteista ja verkon kautta tapahtuvasta lääkärien konsultaatiosta. Kauko-ohjattavat kuvauskopterit lisääntyvät myös, niiden avulla on turvallista lentää vaarallisiin paikkoihin kuten myrkkykaasujen keskelle ja räjähdysvaaran ytimeen.

Kuopiolaisen Peltaco Oy:n Hanna Harjunheimo (vas.) ja Pekka Suomi Barents-harjoituksen näyttelyssä. (Kuva:Jyri Wuorisalo)

Arktisen alueen taloudellinen toiminta kasvaa vauhdilla. Merenkulku, kaivostoiminta ja matkailu tuovat alueelle jatkuvasti uutta liiketoimintaa. Alue on myös ilmastonmuutoksen vaikutuksille altis. Näiden kehityskulkujen seurauksena arktisella alueella lisääntyvät niin suuronnettomuuksien kuin luonnonkatastrofien uhat. Uhkien ennaltaehkäisy, niihin varautuminen ja kriiseistä toipuminen luovat uuden liiketoimintaympäristön, jossa tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin saumatonta yhteistyötä.

Arktinen turvallisuus onkin nopeasti kehittymässä merkittäväksi liiketoiminnaksi. Arktinen osaaminen on kysyttyä yllättävissäkin paikoissa maailmalla, jossa on lumisia vuoria ja jäätäviä tasankoja; on osattava tarjota kylmäosaamista ennakkoluulottomasti. Meidän on siis tartuttava tilaisuuteen, jossa kilpailukykyä luodaan kylmästä, pakkasesta, pimeästä, lumesta ja jäästä.

Jyri Wuorisalo

Asiantuntija
Yrityskehitys, Kehitys- ja kriisiliiketoiminta
jyri.wuorisalo(at)kuopioinnovation.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube