Yritysten digitaalisen kyvykkyyden nostaminen vaatii ajattelutavan muutosta

01.03.2016

Kuopio Innovation Oy on ottanut haasteen vastaan ja tavoittelee ajattelutavan muutosta. Käynnistyneessä DigiKyky-hankkeessa on kyse yrityksen digitaalisen osaamisen ja kyvykkyyden kasvattamisesta ja sillä tavoitellaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantumista. 

Hanke käynnistyi tarpeesta. Suomalaiset ovat teknisesti erittäin taitavia digitaalisten sovellusten kehittäjiä ja käyttävät mielellään teknologiaa, mutta tästä huolimatta suomalaiset yritykset eivät ole onnistuneet luo­maan uusia digitaalisuuteen pohjautuvia liiketoimintamalleja tai ideoimaan ja toteuttamaan asiakaskeskeisiä palveluja.

Milla Hätönen ihmettelee Problemaattori-sovelluksen avulla kiipeilyreittejä (Kuva: VOEMA)

– Mukaan pääsee pientä korvausta vastaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Etukäteistietämystä aiheesta ei vaadita, vain kiinnostusta ja halua kehittää yrityksensä toimintaa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Päivi Kiviranta.  

Yksi mukaan jo ilmoittautuneista yrityksistä on VOEMA - Kuopion kiipeilykeskus. 

– Kiipeilykeskuksissa hyödynnetään digitaalisuutta jo paljon, mutta mahdollisuuksia on vielä lisätä sitä. Tavoitteemme DigiKyvyssä on löytää uusia innovatiivisia tapoja hyödyntää teknologiaa kiipeilyyn ja liikuntaan liittyen, summaa VOEMAn kiipeilypäällikkö Sampsa Aronen lyhyesti VOEMAn tavoitteita yrityksensä digikehitykselle. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta kaikki kasvuhakuiset yritykset, henkilöstö ja sen johto mukaan lukien. Kaksivuotisen hankkeen aikana yritykset saavat koulutusta mm. digitalisaation ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen yrityksessä, verkkoläsnäoloon, liiketoiminnan uudistamiseen ja teolliseen internettiin. Hankkeeseen pääsee mukaan yhteensä 50 pohjoissavolaista yritystä.  

Koulutuspäivien tavoitteena on käynnistää yritysten digitaalista ajattelua ja ideointia eri teemojen pohjalta. Yhteisten koulutuspäivien jälkeen seuraa yritysryhmäkohtaiset osuudet. Niiden aikana käydään läpi tarpeita ja toiveita sekä muodostetaan niistä realistinen toteutussuunnitelma ohjatusti yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi ratkaistaan uusien liiketoimintamallien ansaintalogiikka ja sopimustekniikka. (Save the date: Ensimmäinen Digikyky-koulutuspäivä järjestetään 5.4.2016.) 

DigiKyky-koulutushanke on kaksivuotinen ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Savon Ely-keskus ja Kuopion kaupunki. Hankeaika 1.1.2016–31.12.2017. 

Lisätietoja:  

Päivi Kiviranta
DigiKyky-hankkeen projektipäällikkö
Asiantuntija, Yrityskehitys, terveys, hyvinvointi ja lääkeainekemia
Puh. 050 598 0955
paivi.kiviranta(at)kuopioinnovation.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube