Teollinen internet – yritysten näkökulma digitalisaation kenttään

02.11.2016

Teollisesta internetistä puhutaan, kun tarkoitetaan sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestelmien sekä saatavan datan yhdistämistä liiketoiminnassa. Kehityksen vauhti on valtava, ja sitä edistävät muun muassa globalisaatio, digitalisaatio ja kaupungistuminen. Teollinen internet luo mahdollisuuksia, siinä missä haasteitakin. Liiketoimintaa voidaan uudistaa, edistää ja tehostaa digitalisaation keinoin, mutta esimerkiksi tietoturvariskit pitäisi pystyä minimoimaan ja eliminoimaan.

Terveys- ja hyvinvointipuolelle digitaalisia ja etähoidon sovelluksia kehitetään jatkuvasti. Myös sairaala- ja apteekkipuolella on haettu toimintaan uudenlaisia ratkaisuja teollisesta internetistä. Esimerkiksi KYS:llä on otettu käyttöön sairaalahuollon automaatiokokonaisuus, mikä sisältää uutta teknologiaa, robotiikkaa, automaatiota, digitalisaatiota ja IoT:ta. Muutos kannatti toteuttaa samalla, kun uutta sairaalaa ja apteekkia suunniteltiin.

– Uudet teknologiat eivät ole itseisarvo, vaan ne ovat keino potilasturvallisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi, muistutti Toivo Naaranlahti Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekista.

Teollinen internet on noussut mediassa esiin myös maatalouden puolella, etenkin maitotilojen älynavetoista. Suomen älynavetat tuottavat jatkuvasti valtavan määrän dataa analysoitavaksi lähes reaaliaikaisesti. Tavoitteena on saada tietoa eläintä häiritsemättä, ja sitä kautta optimoida toimintaa. Esimerkiksi huomiota herättävä otsikko ”Älykäs lehmä lypsää itse itsensä ja kertoo, jos on kipeä tai kiimassa”, ei kerro ihan koko totuutta, vaan jokaisella älynavetan lehmällä on eri määrä antureita, jotka ovat yhteydessä navetan eri järjestelmiin. Älynavetan tiedonkeruujärjestelmien ja mittaustulosten perusteella voidaan kuitenkin tulkita otsikon seikat yksilöittäin.

– Kun käytössä on usean valmistajan laitteita, on haasteena saada laitteet toimimaan yhdessä tuottajien hyväksi. Tavoitteena onkin luoda ”Internet of Farms”, joka näyttäisi tilan tuotantotiedot, euroa per tunti, reaaliaikaisesti, mietti Mikko Järvinen Luonnonvarakeskukselta.

Iiro Jantunen Servicepointilta kertoi, kuinka tuotepakkaukset ovat osa teollista internetiä. EU säännösten mukaan jokaisen lääkepakkauksen tulee olla sarjanumeroitu vuonna 2019. Järjestelmä ulottuu yksittäispakkauksista suuriin laatikkolähetyksiin. EU-maiden sisällä lainsäädännön mukaan lääke voidaan todentaa määränpäässä lailliseksi sarjanumeron perusteella.

– Käytännössä suomalaisista apteekeista on mahdotonta löytää väärennettyä lääkettä, mutta laittomissa nettiapteekeissa niitä liikkuu paljon, kertoi Jantunen.

Lääkkeiden serialisointi ja jäljitettävyys kehittyvät jatkuvasti. Jatkossa turvallisuutta voidaan parantaa entisestään mm. estämällä varkauksia ja uudelleenmyyntiä, seuraamalla lääkkeen käyttöä tai estämällä esimerkiksi vanhentuneen tai väärän lääkkeen käyttö. Myös pakkauksista itsessään on tulossa älypakkauksia, jotka sisältävät erilaista teknologiaa seurannan ja täsmällisyyden helpottamiseksi, esimerkiksi pakkauksessa voi olla mukana reaaliaikainen kello, mikä tallentaa tiedon lääkkeen ottamisesta.

Teollinen internet tuo haasteita mahdollisuuksien rinnalle. Hakkerointi ja laitteisiin hyökkäykset ovat arkipäivää. Tieto- ja laitemurrot ovat suoria hyökkäyksiä, kun taas epäsuorissa hyökkäyksissä laite toimii alustana, esimerkiksi välineestä voidaan tehdä salakuuntelulaite tai sen avulla päästään käsiksi muihin laitteisiin.

– Kaikki, mikä on yhteydessä internetiin sisältää tietoturvariskin, etenkin jos laitteita ei ole valmistettu ja testattu oikein tai niissä ei ole riittäviä suojauksia, kertoi Istekki Oy:n Veli-Matti Lammentausta.

Talentree Oy:n Kimmo Vainikainen summasi teollisen internetin mahdollisuuksia koko liiketoiminnan näkökulmasta.

– Kun pysyy hereillä sen suhteen, voiko oman yrityksen liiketoimintamalli tulla haastetuksi jonkin uuden innovaation tai teknologian avulla, on vahvoilla. Entä jos omaa palvelumallia lähtisikin soveltamaan kokonaan uusille aloille? Vainikainen pohti.

Teolliseen internetiin perehdyttiin Digikyky-hankkeen järjestämässä koulutuksessa 25.10.2016.

Koulutuksiin osallistuneet yritykset ja organisaatioiden edustajat ovat olleet todella aktiivisia ja heiltä on tullut paljon ideoita ja ehdotuksia liiketoiminnan kehittämiseen koulutuksen aikana.  Olen ylpeä kaikista DigiKyky-kokonaisuudessa mukana olevista yrityksistä, kiitteli DigiKyky-hankkeen projektipäällikkö Päivi Kiviranta.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube