Digitalisaatiossa asiakas on ytimessä

06.04.2016

Pohjoissavolaiset yritykset starttasivat digitalisaation polulle ja saivat konkreettisia esimerkkejä digitalisaation mahdollisuuksista sekä herättelyä teknologiamurroksen aikakauteen. DigiKyky 2016 -seminaarissa nimekkäät ja mielenkiintoiset puhujat valottivat digitalisaation lähtökohtia, mahdollisuuksia ja tulevaisuutta. Yhteisenä tekijänä kaikissa puheenvuoroissa nousi esiin asiakkaan tunteminen ja asiakaskokemukset.

Digikyky

Tulevaisuudentutkija ja teknologiavaikuttaja Risto Linturi (kuvassa oik.) visioi tulevaisuuden teknologiaa sekä digitalisaation ja robotisaation vaikutuksia liiketoimintaan. Teknologiamurros, jota parhaillaan elämme, vaikuttaa lähes kaikkeen työhön. Linturi selvitti, kuinka älykkäiden laitteiden kehitys on yleistynyt ja helpottunut, ja ennusti kuinka tulevaisuudessa työnantaja voikin olla keinoäly ja robotit. Toisaalta taas digitalisaatio mahdollistaa esimerkiksi paluun massateollisuudesta takaisin kellarikasvatukseen.

– Terveysteknologia on huimassa kehityksessä ja luo suuria mahdollisuuksia alalle. Digitalisaatio mahdollistaa uusia itsediagnostiikan ja etähoidon ratkaisuja. Tulemme olemaan paikasta riippumattomia, mm. kirurgiset toimenpiteet voidaan suorittaa missä tahansa, olematta itse paikalla. Myös laboratoriotestit pystytään jatkossa tekemään kotona kattavammin ja luotettavammin kuin keskussairaalassa nykypäivänä. Digitalisaatio tulee mullistamaan maailman, vaikka visiot voivat tuntua vielä utopistisilta, kertoi Linturi.

Perttu Ahvenainen valotti asiakaskokemuksen tärkeyttä ja antoi työkaluja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Ostaminen on muuttunut digitalisaation myötä ja vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja liiketoimintaan. Markkinointi ei ole itsestäänselvyys, kun teknologiamurroksen myötä sosiaalisen median merkitys suosittelukanavana kasvaa entisestään.

– Digitalisaatio on antanut vallan asiakkaalle. Nyt asiakas on kuningas valintojen valtikkoineen. Liiketoiminta pitää rakentaa asiakkaan ympärille ja tehdä asiakkaasta fani. On ymmärrettävä, mitä asiakkaat sinusta ajattelevat ja mitä tunteita heissä herätät, Ahvenainen korosti.

Myös Levykauppa Äxän Jyri Lipponen painotti asiakaslähtöisyyttä, mutta myös itsensä likoon laittamista. Liiketoiminnassaan he ovat onnistuneet hyvällä palvelukokonaisuudella, peräänantamattomuudella sekä hyvällä tiimillä ja verkostoilla. Digitalisaatio on mahdollistanut palvelun kehittämisen vieläkin asiakaslähtöisemmäksi sekä kivijalkaliikkeen ja verkkokaupan yhteentoimivuuden.

– Löydä oma juttusi ja laita itsesi likoon! Sillä selviää jo monesta vaikeastakin tilanteesta. Asiakas on kuitenkin tunnettava ja palvelun on lähdettävä asiakkaan näkökulmasta, Lipponen muistutti.

Samoilla linjoilla oli myös digitaalisesta palvelumuotoilusta kertonut Rabit Oy:n Laura Ahonen. Hänen mukaan asiakkaan tunteminen yksilönä on kilpailuetu. Myös Janne Korkeamäki selvitti, kuinka asiakashallinnan kautta luodaan kustannustehokkuutta ja tiedonhallinnalla mullistetaan liiketoimintaa.

Lisäksi Digikyky2016-seminaarissa tuotiin esiin omien palveluiden hyvä tunteminen ja testaaminen. Palvelut tulisi testata oikeissa paikoissa ja ympäristöissä, mutta ne pitäisi testata myös itse. On mietittävä, mitä tunteita ja ajatuksia palveluiden käyttäminen asiakkaissa herättää.

– Keskity siihen mitä osaat, pidä huolta työporukastasi, tunne asiakkaasi ja selvitä valmiit hyödynnettävissä olevat digitaaliset sovellukset, summaa Kuopio Innovationin asiantuntija ja Digikyky-hankkeen vetäjä Päivi Kiviranta.

 

Seminaaria seuraavat Digikyky-koulutukset, joissa avataan digitalisaation mahdollisuuksia kehittää, parantaa ja lisätä yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä. Vielä mahtuu mukaan!

17.5.2016 Yritysten verkkoläsnäolo, kouluttajana Viestintäliiga Oy
6.9.2016 Liiketoiminnan uudistaminen -koulutuspäivä

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube