Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia, mutta vaatii muuttumista

Liiketoiminnan uudistamista käsittelevässä Digikyky-koulutuspäivässä keskityttiin muutokseen, koska digitalisaatiossa kaiken keskiössä on loppujen lopuksi juuri muutos.  Talentree Oy:n Suvi von Becker avasi muutoksen ja muuttumisen vaikeuden syitä luennossaan. Päivää täydensi yrityscase, jossa Satu Marjo esitteli digitaalisuutta Junttan Oy:n liiketoiminnassa.  

Muutoksen vieminen käytännön tasolle ei ole helppoa ja jopa 70 % yrityksistä ei saavuta tavoittelemaansa päämäärää. Von Beckerin mukaan suurimpia syinä tähän on se, että johdon käytös ei tue muutosta ja työntekijät vastustavat muutosta. Lisäksi resurssit tai budjetti muutoksen toteuttamiseen ovat usein riittämättömiä. Yrityskulttuurilla on suuri vaikutus muutoksen toteuttamisessa, joten sitäkään ei pidä jättää huomiotta. Oikeilla keinoilla muutos saadaan onnistumaan ja voidaankin sanoa, että ”joko löydän tien, tai rakennan sen”.

Junttan Oy on kuopiolainen hydraulisten lyöntipaalutuskoneiden ja –laitteiden valmistaja, joka toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Marjon mukaan Junttan on panostanut paljon liiketoiminnan kehittämiseen digitalisaatiota hyödyntäen. Esimerkkeinä mainitaan liiketoimintaprosessien, tiedonhallinnan ja materiaalivirtojen kehittäminen. Näihin kokonaisuuksiin kuuluvat muun muassa ERP-järjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen, tuotteistamisen, jäljitettävyyden ja logistiikan parantaminen, automatisointi ja viestinnän kehittäminen.  Junttan on panostanut myös näkyvyyteen verkossa ja sosiaalisissa medioissa. Tämän ohessa on pyritty tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita voidaan kehittää digitalisuuden avustuksella. Junttan on kehittänyt muun muassa elinkaariajatteluun perustuvan Junttan Life-palvelun, jossa digitaalisten palveluiden avulla pystytään palvelemaan asiakasta entistä paremmin ja sen avulla pyritään pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen. Junttan Life mahdollistaa esimerkiksi määräaikaishuollot, dokumentoinnin, koneen tilanteen tai käytön tarkastelun etänä ja teknisen tuen antamisen. Konetta voidaan tarkkailla etänä ja tarpeen vaatiessa saada siitä paljon yksityiskohtaista tietoa. Ja tämä kehitystyö jatkuu tulevaisuudessakin.

Digitalisaation merkitys ja mahdollisuudet yrityksille tulivat hyvin ilmi koulutuspäivässä.  Yritysesimerkki havainnollisti hyvin sen, että mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, kun muutoksen aiheuttama vastarinta saadaan hallintaan ja yritys ottaa digitalisaation haltuun. Esitysten jälkeen osallistujat jakautuivat työpajoihin työstämään kehittämissuunnitelmaa omalle yritykselleen. Vaihtoehtoisia kehitysalueita olivat digitaalinen myynti ja markkinointi, uusien palveluiden ja palvelumallien rakentaminen, yrityksen perusprosessien digitalisointi tai tiedolla johtaminen.

 

Digitalisaation vaatimaan muutokseen ja digitalisaatioon Junttanin liiketoiminnassa perehdyttiin Digikyky-hankkeen järjestämässä koulutuspäivässä Kuopiossa 07.02.2017.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube