Olet täällä

DigiKyky – Yrityksen digitaalisen kyvykkyyden nostaminen tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi

DigiKyky-hanke päättyy 30.6.2018. Kiitämme kaikkia osallistujia hyvästä yhteistyöstä sekä hedelmällisistä koulutustilaisuuksista.

Digitaitoiset yritykset ovat ketteriä toimintamalleiltaan, kommunikoivat aktiivisesti ja hyödyntävät uutta teknologiaa. DigiKyky-koulutushanke tähtää yritysten digitaalisen ajattelun käynnistämiseen ja kyvykkyyden nostamiseen. Digitalisaatiota hyödyntämällä yritys pystyy 

 • kehittämään johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja,
 • parantamaan kykyä hyödyntää teknologiaa ja innovaatioita tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa ja markkinoinnissa,
 • lisäämään yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä
 • jakamaan yrityksen osaamista yritysverkostoissa.

Koulutushanke on jaettu neljään kokonaisuuteen, joista jokaisesta järjestetään yksi tai kaksi koulutuspäivää.

 1. Digitalisaation ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen yrityksessä,
 2. Verkkoläsnäolo,
 3. Liiketoiminnan uudistaminen ja
 4. Teollinen internet 

Yhteisten koulutuspäivien jälkeen jatketaan realististen toteuttamissuunnitelmien työstämistä pienemmissä yritysryhmissä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta kaikki kasvuhakuiset pk-yritykset, henkilöstö ja sen johto mukaan lukien. Hankkeeseen pääsee mukaan yhteensä 50 pohjoissavolaista yritystä. Keväällä 2018 hanke jatkuu sosiaaliseen mediaan liittyvillä koulutuksilla. Koulutukset on hinnoiteltu erikseen ja hinnat vaihtelevat koulutuksesta ja sen pituudesta riippuen 20-120 euron välillä.
 

DigiKyky koulutuspäivät vuonna 2018:

DigiKyky koulutuspäivät vuonna 2017:

Aiheesta lisää:

19.06.2018 DigiKykyä yrityksille
26.02.2018 Näihin digitalisaation trendeihin kannattaa satsata
01.12.2017 Somemarkkinoinnin trendit 2018
28.11.2017 Yritykset lataavat some-mainontaan jopa tuhansia euroja mutta eivät seuraa tehoja
08.06.2017 Digitalisaation uusia tuulia ja konkreettisia esimerkkejä
04.04.2017 10 myyttiä google AdWords-mainonnasta
09.03.2017 Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia, mutta vaatii muuttumista
02.11.2016 Teollinen internet – yritysten näkökulma digitalisaation kenttään
07.09.2016 ”Data on kuin uusi öljy, ilman sitä kone yskii pahasti”
06.04.2016 Digitalisaatiossa asiakas on ytimessä
01.03.2016 Yritysten digitaalisen kyvykkyyden nostaminen vaatii ajattelutavan muutosta
23.02.2016 Onnistuneen some-kampanjan resepti

Lisätietoja:
Marja Turunen
Projektipäällikkö
Puh. 044 785 5901
marja.turunen(at)savonia.fi

 

#Digikyky

DigiKyky-koulutuskokonaisuus saa Euroopan sosiaalirahaston tukea. Koulutuksiin osallistuvilta henkilöiltä tulee EU-lainsäädännön mukaan kerätä henkilötason tietoja, joiden tavoitteena on seurata, että ohjelman toimenpiteet kohdentuvat oikein. Rekisterin omistaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Koulutuspäivään osallistuja on velvollinen täyttämään seuraavat aloitus- ja lopetuslomakkeet.

Lomakkeet löytyvät täältä.
 

Hankkeen perustiedot:

 • DigiKyky-hankkeen tavoitteena on yritysten digitaalisia valmiuksia nostamalla uudistaa ja kannustaa yrityksiä kehittämään johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja, parantaa yritysten kykyä hyödyntää teknologiaa ja innovaatioita tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa, asiakaskontakteissa sekä markkinoinnissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on digitaalisten sovellusten mahdollistaman kokeilukulttuurin tuominen osaksi yrityksen toimintaa.
 • Hankkeen kesto: 1.1.2016 - 30.6.2018
 • Hankkeen toteuttajana on  Kuopio Innovation Oy vuonna 2016.
 • Hankeen toteutus siirtyi Kuopio Innovationilta Savonia-ammattikorkeakoululle 1.12.2016 alkaen.
 • Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Savon Ely-keskus, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu.
 • Tietoa rakennerahastosta: Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille.

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube