Olet täällä

Julkaisut sarjoittain

Vuoden 2017 alusta alkaen Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan julkaisut löytyvät Theseus-verkkopalvelusta. Alla voit tutustua aiempien vuosien julkaisuihin.

A

Soveltavat tutkimukset ja laajat raportit

 
  Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut Pohjois-Savossa 2006
  Henkilöstöjohtamisen haasteita asiantuntijaorganisaatiossa 2000-luvulla 2004
  Maaseutumatkailuyrittäjyys Itä-Suomessa 2003
  Matkailun taloudelliset vaikutukset Pohjois-Savossa 2003
  Kasvisruokailu ravintolassa Kuopiolaisten keittiöesimiesten käsityksiä kasvisruokailun toteuttamisesta 2003
  Kohti parempaa työllisyyttä 2002
  Matka maaseudulle 2001
  Ympäristöindikaattorit ympäristösuorituskyvyn arvioinnissa suomalaisissa sertifioiduissa yrityksissä 2001
  Tutkimista ja kehittämistä - haaste amk-kirjastoille 2001
  Markkinointitutkimusten hyödyntäminen pienyrityksissä oppimisen ja osaamisen näkökulmasta 2001
  Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu matkalla oppivaksi organisaatioksi 2001
  Luokaton lukio 2001
  Ammattikorkeakoulu - työ ja oppiminen yhteistyössä 2000
  Opettajien vuorotteluvapaakokemuksia 2000
  Ympäristöindikaattorit yrityksen ympäristötoiminnan arvioinnissa 1998

 

B

Ammattikirjallisuus

 
  Eväitä ensimmäiselle viuluvuodelle 2009
  Onko koira kotona? 2009
  Huilunsoiton salaisuus 2009
  Savolainen Syömälysti - Ruokoo makkuin kansa 2009
  Tuotekehitystoiminta 2008
  Savo Cooking (2. uudistettu painos) 2008
  AVEKKI-toimintatapamalli - Oppilaan käsikirja 2007
  Kuopio-kuvateos 2007
  Perustietoa röntgensäteilyn käytöstä pieneläinhoitajille 2007
  Moniammatillisen perhetyön oppiminen ja opettaminen 2006
  AVEKKI -toimintatapamalli - Tietoa ja taitoa kouluttajille 2006
  Perifeerisen veren sivelyvalmiste ja sen morfologinen tutkiminen 2006
  Ihanaa vai ikävää -lapset tanssin tekijöinä 2005
  Liikelahjojen rooli markkinointiviestinnässä pohjoissavolaisissa yrityksissä 2005
  Kaikki mitä olet halunnut.. -11.uudistettu painos 2005
  Matematiikkaa ja logiikkaa tietojenkäsittelijöille 2005
  Nettineuvola -CD-rom 2005
  SolidWorks -Tietokoneavusteinen suunnittelu 2005
  Yhteistoimintaharjoitus suuronnettomuudessa 2005
  Savo Cooking -Food and Food Culture in Finnish Savo 2004
  Tehoa tekstiin - kirjoittajan opas 2002
  Hyvinvoinnin palapeli - sosiaalialan ja yrittäjyyden tietoutta sosiaali- ja terveysalalle 2000
  Hyvvee ja hyvän parasta, Savolainen keittokirja 2000
  GG Post-Processor Handbook 2000
  Henkilökohtainen myyntityö 2000
  Pk-yrittäjän menestystekijät 1998
  Uudistuvat organisaatiot 1996
  Pk -yrityksen vientimarkkinointi ja ulkomaankauppa 1996

 

C

Opiskelijoiden töihin pohjautuvat julkaisut

 
  LUVA juhlajulkaisu 2015
  Savonian Bioanalyytikko-koulutus 40 vuotta -Juhlajulkaisu 2015
  Agrifuture - Katse tulevaisuuteen 2014
  PALMU - Palvelumuotoilua ikääntyville 2012
  Malliateria ravitsemusohjeena opiskelijaravintolassa, Case Fazer Helmi 2009
  Lasten saamat pinta- ja pinta-ala-annokset keuhkojen natiiviröntgentutkimuksen AP-suunnan projektiossa 2008
  Avustustoiminnan vaikuttavuutta ja vastikkeellisuutta etsimässä
Kuopion kaupungin avustustoiminta vuosina 1999-2004.
2007
  Tupakkaneuvonnan kehittäminen Iisalmen seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä 2007
  Sveitsiläismatkailijat Suomen järvialueella kesällä 2004 2006
  Kehitysvammaisten lasten psykomotoriset valmiudet - arviointilomake fysioterapeuteille 2006
  Itäsuomalaisten tapahtumien ominaispiirteitä 2005
  Kuopion imago -Pääkaupunkiseudun nuorten mielikuvia Kuopiosta 2005
  Ortodoksisen paaston ja pääsiäisen ruokakulttuuri Raja-Karjalassa syntyneiden keskuudessa ja Valamon luostarissa 2005
  Osaaminen - askel työhyvinvointiin 2005
  Esimiehen huoneentaulu
Keinoja henkilöstön työmotivaation kehittämiseen
2004
  Perheen mukaantulo lasten hoitotyöhön - historiakatsaus lasten sairaanhoidon kehittymiseen hoitajien kuvaamana 2004
  Tanssintutkimusta Kuopiosta 2003 Tanssin arvoista ja harrastajien tanssikokemuksista 2004
  Venäläisturistien tyytyväisyys palvelujen laatuun Tahkolla 2004
  Leikki-ikäinen lapsi ja psyykkisesti sairas vanhempi - satukirja lapsille 2003
  Savon tietojenkäsittely-yhdistys ry - Tietotekniikkaa Savon alueella 30 vuotta 2003
  Kannattaako kasvisruoka? Ruoan laatu ja kannattavuus opiskelijaravintola Kisällin kasvisteemaviikolla 2003
  Kehittyvän johtajuuden jalanjäljillä - Kauppaneuvos Gust.Raninin henkilökuva johtajana 2003
  CCOW -standardi ja sen toteutus Sentillation Vergence Application SDK:lla 2002
  Koekaniini vai valistunut tutkimushenkilö 2002
  Näytteenottojärjestelmän laatukäsikirjarungon laatiminen terveyskeskuksen laboratorioon 2002
  Talouspalvelutoimintamallin kehittäminen Oy Elkamer Ab:ssa 2001
  Jake - yhden nuoren tarina 2001
  Perehdy perunaan 2001
  Askel kohti saumattomuutta - tavoitteena äitiyshuollon saumattomat hoitoketjut 2001
  Elukka -seurantajärjestelmä läänineläinlääkäreille 2000

 

D

Muut julkaisut

 
  SSBlogit - Liikettä liiketoimintaan (vol 2) 2016
  SSBlogit - Liikettä liiketoimintaan (vol 1) 2016
  Alvo-hankkeen loppuraportti 2016
  Lisäävän valmistuksen käyttö terveydenhuollon ja lääketieteen sovelluksissa 2016
  Hitsauskiinnitin vai joustava hitsauskiinnitin - Hitsauksen laadunhallinta ja kiinnitintekniikka (HIKI) projektin loppuraportti 2016
  Nitraattiasetus ja sen tulkinta 2016
  Hevosille haitalliset ja myrkylliset kasvit 2016
  Topologian optimointi - ohjelmistovertailu 2016
  Lisäävän valmistuksen perusteet 2016
  Pohjoissavolaisten yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet -raportti 2015
  AVEKKI-kouluttajan käsikirja 2015
  Big data and its opportunities for the engineering companies 2015
  Ympäristötekniikan alumnitoiminnan käynnistys Savoniassa - Alumnitoiminnan aktivointi 2015
  Yhteiskuntavastuuraportti 2012-2014 2015
  Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013, raportti 2015
  Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä - METLI loppuraportti 2015
  DEADMAN -tutkimushankkeen loppuraportti 2015
  RAE -Ravinnehävikit euroiksi 2015
  Savonian strategia 2013-2016 2014
  Matkailutuotteiden kehittämisen edellytykset Pohjois-Savossa -selvityshanke 2014
  Maatila työnantajana - Opas maatalousyrittäjälle 2014
  LEKA -Tutkimusyksikkötoiminnan loppuraportti 2014
  HITNET - Hitsaavan teollisuuden hankintatoimen ja toimitusketjun tehostaminen, loppuraportti 2014
  LEKA - Tutkimus- ja teknologiansiirtoverkosto - Yhteistyöllä uutta osaamista Pohjois-Savoon 2014
  OIS-SOI!
Open Innovation Space - Suuntana Oppimisen Ilo
Kohti työelämäläheistä ja opiskelijakeskeistä koulutusinnovaatiota
2014
  Sidosryhmäkysely syksy 2013 2014
  Oitdoors Finland Pohjois-Savo 2009–2013 2013
  Teräsrakenteiden suunnitteluohjeita parempaan valmistettavuuteen: Onnistuneen suunnittelun periaatteita - DFMA 2013
  Guideline on action plans and strategies to mobilize waste-to-energy production 2012
  A Regional Model for Sustainable Biogas Production 2012
  Digital Tools for Product Development: DigiBranch-hankkeen loppuraportti 2012
  Yhteisöllisesti oppien parempiin tuloksiin 2012
  WORKING IN PARTNERSHIP 2012
  NO PROBLEMS - only possibilities!
Exchange stories by Savonia
2012
  Haja-asutuksen jätevesien niukkaresurssiset
käsittelykonseptit (MASU) -hanke
2012
  Kokemuksia mobiiliohjauksesta ammattikorkeakoulussa
MOTTU-projekti - mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena
2011
  Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut
Menetelmiä ja tuloksia KIP-hankkeessa 2008-2011
2011
  Varsan ajo-opetus 2010
  Elintarvikeprosessit -3.Uudistettu painos 2010
  PRIMAVERA P6 Project Management -käyttöliittymä 2010
  Aikatauluttaminen PRIMAVERA P6:lla 2010
  SolidWorks Tietokoneavusteinen suunnittelu 2011
4.uudistettu painos
2010
  Uudet innovaatiot hitsausautomaatiossa
HitSavonia II –hankkeen loppuraportti
2010
  Digital Tools for Product Development
DigiBranch-hankkeen väliraportti
2010
  Osaamista ja vaikuttavuutta potilasohjaukseen 2010
  Bisnesetiketti - Tapakulttuuria meillä ja maailmalla 2010
  Hukkakauran torjuntaopas 2010
  Nautojen tarttuvat taudit 2010
  Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas 2010
  Oppimistori-toiminta-avaimia 2010
  Esteetön opintopolku korkeakoulutuksessa 2010
  Ylä-Savo Enterprise Centered Innovation Strategy 2007-2013 2009
  INNO-FOREST Integrating Innovation and Entrepreneurship Research in Higher Forestry Education - lessons learnt from Erasmus Intensive Programme 2009
  Selvitys matkailuopettajien osaamisesta ja työelämäyhteistyöstä 2008
  Keskeyttämisen syyt selville - opinnot loppuun ammattikorkeassa! 2008
  Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2008 2008
  Restonomi (AMK) alueellisena vaikuttajana 2008
  Thousands of Possibilities: Foreign Exchange Student’s Experiences at Savonia university of Applied Sciences 2008
  Kuopion ja Pohjois-Savon matkailututkimus 2007 2008
  Ylä-Savon yrityslähtöinen innovaatiostrategia 2007 - 2013 2007
  Innostuva ja oppiva Itä-Suomi (INNO-STU) -hanke, loppuraportti 2007
  LakePromo - Manual of Practical Tools 2007
  LakePromo Summary
Rural Wastewater treatment in Finland, the United Kingdom and Hungary
2007
  Osaamiskeskittymä Osana alueellista innovaatioympäristöä - Case HitSavonia 2007
  From Experience to Skill - HitSavonia-hankkeen loppuraportti 2007
  Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu
Esiselvitys
2007
  Kohti seudullisia hyvinvointipalveluja
Taustaa Ylä-Savo seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle
2007
  ANTI - Contemporary Art Festival 2002-2006
Aika- ja paikkasidonnaista nykytaidetta Kuopiossa
2007
  Paikallissähkö 2007
  Pohjois-Savon EBC-kehittämisohjelma
Ympäristö- ja bioenergia-alan kehittäminen liiketoiminnan näkökulmasta
2006
  Yrittäjyysasenteet
Savonia-ammattikorkekaoulussa opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa
2006
  Lake Promo
Lake Management and Restoration in Lakepromo-countries Joint Summary Manual
2006
  Arvo-projekti - moniammatillisen opettajuuden kehittäminen 2006
  MaLLa2 -hankeen loppuraportti - Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu 2006
  Lake Promo Finland
The Lakepromo Project Information Package on Lake Management and Restoration Practices in Finland
2006
  Yhdenvertaisuus puntarissa - opiskelijan puheenvuoro
Opiskelijoiden kokemuksia yhdenveraisuuden toteutumisesta Savonia-ammattikorkeakoulussa ja Kuopion yliopistossa
2006
  Korkeakouluopiskelijan monet mahdollisuudet Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 2006
  Lyhty -laadukkaan hoitotyön oppimisympäristön kehittäminen 2005
  Tietopaketti järvien hoito- ja kunnostuskäytännöistä Suomessa 2005
  Käsikirja haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä 2005
  Kannusta sisäiseen yrittäjyyteen 2005
  Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa 2005
  Museo, elämys ja mielikuvat -tarkastelussa Suomen ortodoksinen kirkkomuseo 2005
  Tietoturvan tilanne Pohjois-Savon terveydenhuollon toimintayksikössä 2005
  Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2004 2004
  INTOP-projektin loppuraportti - Interaktiiviset opetusohjelmistot 2004
  OKE:n oivalluksia, kokemisen arvoisia juttuja 2004
  Ykä-yritteliäs -hanke 2004
  Maaseutumatkailun tarkastelua 2004
  Savonia-ammattikorkeakoulu - Tutkiva & Kehittävä 2004
  Vesivelho-hankkeen loppuraportti - Suunnitteluohjeistus rehevöityneiden järvien kunnostamiseen 2004
  Savonia-ammattikorkeakoulu alueellista pääomaa kehittämässä 2004
  KELPO 2 -hankkeen loppuraportti - Kierrätyspolttoaineiden energiankäytön järjestäminen Pohjois-Savossa 2003
  MaLLa -hankeen loppuraportti - Maatalauden lietteiden ja lantojen keskitetyn käsittelyn mallennus 2002
  Pohjois-Savon ammatillinen koulutus 2010 - opetushallituksen Mitenna-hankkeen Pohjois-Savon aluesovellus 2002 2002
  30 vuotta - elämyksiä Savoniasta CD 2002
  Gynekologisen irtosolunäytteen tutkiminen 2002
  Elämyksillä tuloksiin 2002
  Totta kuin kirkonrotta 2001
  Tradenomin opinnäyte - työprosessista raportiksi 2000
  Solmusta kiinni - Nuorten päihdetyön opetusmoniste 1999
  Tutkimusmenetelmät -opintomoniste 1998

 

E

 

 
  INTERNATIONAL NEWS 2015 - Experiences of International Students in Iisalmi 2015
  Multi Pro 2014 2014
  Herkutellen savossa - Eväitä vesien varrelta 2012
  Hiehohotelli - Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen 2011
  Mää oon Myyjä, mikäs sää oot? - myynnin ja markkinoinnin työkirja 2011
  Personal Learning Environment (PLE)
HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ
2011

 

G

 

 
  PAH -yhdisteet rakenteissa - esiintyminen ja korjaus 2011
  Muutosjohtamisen toimintamalli keskitettyyn tuotantojärjestelmään siirryttäessä 2010
  Hydraulisen voimayksikkötuoteperheen teräsrakenteen kehittäminen 2010
  Järkäleen hydrauliikan painehäviön pienentäminen 2010

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube