Olet täällä

Uudet innovaatiot hitsausautomaatiossa

HitSavonia II –hankkeen loppuraportti

Esa Jääskeläinen, Kari Solehmainen, Aku Tuunainen
2010

Sivumäärä: 132 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

 Uudet innovaatiot  hitsausautomaatiossa -kansiSavonia-ammattikorkeakoulun konetekniikan T&K-yksikön toteuttaman HitSavonia II -hankkeen pääasiallisena tehtävänä oli tutkia, kokeilla ja kehittää hybridivalmistustekniikan hyödyntämismahdollisuuksia robottihitsauksen lähtökohdista. Tässä yhteydessä hybridivalmistustekniikalla on tarkoitettu konventionaalisen valmistusmenetelmän tehokkuuden parantamista liittämällä siihen tukitekniikka. Tämä tukitekniikka voi hitsaustuotannossa olla esim. robotisoidun hitsauksen, osavalmistuksen ja kokoonpanon yhdistämistä samaan soluun. Keskeisiä tutkimusalueita olivat optisen railonseurantajärjestelmän, konenäköjärjestelmän sekä nollapistekiinnitykseen perustuvan kiinnitintekniikan soveltaminen robotisoituun hitsaukseen.

Projektissa toteutettu soveltava tutkimus on tuloksiltaan julkista ja siihen liittyvät käytännön testit toteutettiin yhteistyöyritysten tuotteiden avulla. Näin pyrittiin varmistamaan tutkimustulosten hyödynnettävyys ja saatiin tutkimuksen kannalta arvokkaita lähtöarvo- ja vertailutietoja, kuten tuotteen läpimenoajan muutos. Tällä pyrittiin saamaan vastauksia minkä tyyppisten tuotteiden valmistuksessa esitetyn kaltainen tuotantokonsepti on toimiva ja voidaanko tällä tavoin valmistaa pieniä tuotesarjoja tehokkaammin kuin perinteisemmillä automaatioratkaisuilla.

Hankkeen toteutukseen vaikutti keskeisesti seuraavat organisaatiot: Tekes, Kuopion kaupunki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Brandente Oy, Gebwell Oy, Lapinlahden Levypalvelu Oy, Pivaset Oy, Ponsse Oyj ja Ratesteel Oy. HitSavonia II kuului Tekesin SISU 2010 -Uusi tuotantoajattelu -teknologiaohjelmaan ja hankkeelle myönnettiin rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoa: Hankkeen sivut

D4/15/2010
ISBN: 978-952-203-118-1(nid).
ISBN: 978-952-203-129-7 (PDF)
ISSN-L 1795-0848
ISSN 1795-0848

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube