Olet täällä

Kokemuksia mobiiliohjauksesta ammattikorkeakoulussa

MOTTU-projekti - mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena

Toimittaneet Anna-Leena Ruotsalainen, Airi Laitinen
2011

Sivumäärä: 77 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Kokemuksia mobiiliohjauksesta ammattikorkeakoulussa Tämä teos sisältää artikkeleita Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena (MOTTU) – projektin toiminnasta. MOTTU- projektin keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää ja löytää ratkaisuja opiskelijan oppimisprosessin ohjaamisen tukemiseen mobiiliteknologian avulla. Lisäksi pidemmän aikavälin tavoitteena on ollut ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja edistää opintojen normaaliaikaista etenemistä.

MOTTU- projekti on ollut Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteinen projekti, jota on koordinoinut Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Kuopio yksikkö. Projektissa on ollut opettajia ja opiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulusta terveysalan ja tekniikan Kuopion yksiköistä sekä Kuopion Muotoiluakatemiasta ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta biotalouden ja luovien alojen keskuksesta. Projektia ovat rahoittaneet mukana olleet ammattikorkeakoulut ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Julkaisun artikkelien aiheena on mobiiliohjaus opetuksessa, harjoittelussa ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluprosessin tukemisessa opiskelijan opintopolun eri vaiheissa. Lisäksi julkaisussa on artikkeli mobiilisovelluksesta (mTuutori) ja sen kehittämistyöstä ja projektin aikana tehdystä tutkimuksesta.

Lisätietoa: Hankkeen sivut

Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D4/2/2011
ISBN: 978-952-203-140-2 (painettu)
ISBN: 978-952-203-141-9 (verkkojulkaisu)
ISSN: 1795-0848 (painettu)
ISSN: 1795-0848 (verkkojulkaisu)

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C:47
ISSN: 1797-3848 (painettu)
ISSN: 1797-3856 (verkkojulkaisu) 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube